Eizo HD2442W user manual download (Page 5 of 17)

Languages: Danish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 17
5
Danish
Fejlfinding
Indstilling/justering
Installation
Forud for anvendelse
Inden du bruger fjernbetjeningen
Sådan installeres batterier
1. På bagsiden af fjernbetjeningen skal du skyde
batteridækslet af i pilens retning.
2. Sæt AAA-batterier i, og skub batteridækslet tilbage.
Fjernbetjeningens rækkevidde
Brug fjernbetjeningen indenfor området herunder.
5m
5m
30
°
30
°
7m
5m
30
°
30
°
7m
5m
Om EIZO LCD Utility Disk (cd-rom)
Diskens indhold
°
Oversigt over indhold og software
Det følgende ligger på disken. Se "
Readme.txt
" eller filen "Readme" på disken angående procedurer til opstart eller
filadgang.
Element
Oversigt
For Windows
For Macintosh
EN "
Readme.txt
" eller "Readme"
-²l
ü
ü
Farvepro²ler (ICC-pro²ler)
Farvepro²ler
ü
ü
Skærmjusteringsfunktion
Software til visning af skærmmønster
anvendes ved manuel justering af det
analoge indgangssignal.
ü
ScreenManager Pro for LCD (for
Windows)
Et hjælpeprogram til styring af
skærmjusteringen fra en pc ved hjælp
af musen og tastaturet.
ü
WindowMovie Checker Software
*
WindowMovie er en funktion i
ScreenManager Pro for LCD.
Yderligere oplysninger ²nder du i
brugervejledningen til ScreenManager
Pro for LCD på disken.
Brugervejledning til denne skærm (PDF-²l)
* WindowMovie Checker Software er ikke relevant for Windows Vista.
Sådan anvendes ScreenManager Pro for LCD
Oplysninger om installation og brug af ScreenManager Pro for LCD Inder du i brugervejledningen på disken.
Sample
This manual is suitable for devices