Eizo HD2442W user manual download (Page 4 of 17)

Languages: Danish
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 17
4
Danish
Fejlfinding
Indstilling/justering
Installation
Forud for anvendelse
Pakkens indhold
Kontrollér, at alle følgende elementer Indes i emballagen. Hvis elementer mangler eller er beskadiget, skal du kontakte din
lokale forhandler.
BEMÆRK:
• Gem emballagen og materialer til fremtidig Lytning eller transport af skærmen.
□ Skærm
□ Fjernbetjening
□ AAA-batterier (2 stk.)
□ Netledning
□ Digitalt signalkabel (FD-C39)
□ Analogt signalkabel (MD-C87)
□ EIZO HDMI-kabel (00M0J262)
□ EIZO USB-kabel (MD-C93)
□ EIZO ±CD Utility Disk (cd-rom)
° Brugervejledning
□ Installationsvejledning (denne vejledning)
□ Remote Control Guide (Vejledning til fjernbetjening)
PRECAUTIONS (SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER)
□ Begrænset garanti
□ Oplysninger om genbrug
□ Monteringsskruer (M4 x 12, 4 stk.)
Om installationsvejledningen og brugervejledningen
Installationsvejledning
(denne vejledning)
Beskriver grundlæggende oplysninger fra tilslutning af skærmen til
eksternt udstyr, f.eks. en pc osv. til brug af skærmen.
Remote Control Guide
(Vejledning til fjernbetjening)
Beskriver fjernbetjeningens brug og funktion.
Brugervejledning
(PDF-Il på cd-rom’en*)
Beskriver produktinformationer som f.eks. skærmjusteringer,
indstillinger og speciIkationer.
PRECAUTIONS
(S±KKERHEDSFORANSTALTN±NGER)
Beskriver, hvordan skærmen anvendes sikkert.
* Installation af Adobe Reader kræves.
• ProduktspeciIkationer kan variere i de enkelte salgsområder. Kontrollér, at vejledningen er på et sprog, der svarer til sproget i
købsområdet.
[
Placering af Forsigtig-erklæring
]
Sample
This manual is suitable for devices