Eizo HD2442W user manual download

Languages: Czech
Pages:17
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 17
Česky
Instalační příručka
Důležité upozornění
:
Pečlivě si přečtěte PRECAUTIONS (BEZPEČNOSTNÍ POKYNY),
tuto Instalační příručku a Uživatelskou příručku, které jsou uloženy
na disku CD-ROM, abyste se důkladně obeznámili s bezpečným a
efektivním způsobem používání zařízení. Tuto příručku si
uschovejte pro případné další použití.
Sample
This manual is suitable for devices