Eizo FS2333 user manual download

Languages: Swedish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
EIZO LCD Utility Disk
EIZO LCD Utility Disk
1920×1080
DVI
HDMI
D-Sub
5m
5m
20°
20°
7m
1
5
4
2
3
5m
30°
30°
7m
5m
Vol!+
Installationshandbok
Copyright© 2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
EIZO LCD
Utility Disk
PRECAUTIONS
(FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER)
Kabelhållare
Viktigt
Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner
dig säker och får ett effektivt användande av produkten.
Bildskärm
Setup Guide
(Installationshandbok)
Monteringsskruvar
Stativbas
Attaching the
Stand base
(Montera
stativbasen)
Nätsladd
FD-C39
Digital signalkabel
(DVI)
Kabel med
ministereokontakt
Färgtabell
(röd, blå och grå)
Montera skruven
för stativbasen
Fjärrkontroll
Runt litiumbatteri
(CR2025)
När skärmen ska anslutas till datorn krävs ett grafikkort som uppfyller standarden VESA
och standarden CEA-861.
Fjärrkontroll
På EIZO LCD Utility Disk finns detaljerad information.
eller
*
1
Produkten kan köpas i butik
*
2
Använd en produkt som kan hantera hög hastighet.
LJUDUTGÅNG
DVI-HDMI-
konverteringskabel
*
1
FD-C39
HDMI-kabel
*
1
*
2
Digital anslutning
Analog anslutning
Digital anslutning
MD-C87
val
Sample
This manual is suitable for devices