Eizo FS2333 user manual download

Languages: Norwegian
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
EIZO LCD Utility Disk
EIZO LCD Utility Disk
1920×1080
DVI
HDMI
D-Sub
5m
5m
20°
20°
7m
1
5
4
2
3
5m
30°
30°
7m
5m
Vol!+
Strømkabel
Fotbase
PRECAUTIONS
(FORSIKTIGHETSREGLER)
Skjerm
*
1
Kommersielt tilgjengelig produkt
*
2
Bruk et produkt som er i stand til å håndtere høy hastighet.
DVI-HDMI
omformerkabel
*
1
FD-C39
HDMI-kabel
*
1
*
2
Digital tilkobling
Digital tilkobling
Analog tilkobling
MD-C87
opsjon
EIZO LCD verktøys-CD-en inneholder detaljert informasjon.
Installasjons-veiledning
Copyright© 2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
EIZO LCD
Utility Disk
kabelholder
Viktig
Les PRECAUTIONS (FORSIKTIGHETSREGLENE), denne Installasjonsveiledningen og Brukerhåndboken som er lagret på CD-ROM-en nøye for
å bli kjent med sikker og effektiv bruk av skjermen.
Attaching the
Stand base
(Feste fotbasen)
Fargeark
(rødt, blått og grått)
Feste skruen for
fotbasen
Fjernkontroll
knappecelle
litiumbatteri
(CR2025)
Når skjermen skal kobles til PC-en, kreves et grafikkort som oppfyller VESA-standarden og
CEA-861-standarden.
Fjernkontroll
FD-C39
Digital signalkabel
(DVI)
Stereo minijack-kabel
Setup Guide
(Installasjons-
veiledning)
Festeskruer
eller
LYDUTGANG
Sample
This manual is suitable for devices