Eizo FS2333 user manual download (Page 2 of 2)

Languages: Czech
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 2
03V23985A1
1st Edition-July, 2012
(U.M-SUGFS2333)
2
1
省電的程度
1
2
3
Eco
výchozí nastavení
User2
Game
User1
Cinema
Paper
sRGB
Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör
gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert
werden. Bei derAuswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:
Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
a)
Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom
Bildschirmgerät und des spezi±zierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und
des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
b)
Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige
nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
c)
Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen,
daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
d)
Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°,
min. nach hinten ≥ 5°).
e)
Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ²180°). Der
maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
f)
Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
g)
Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
h)
Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen
aufrechten Position kippsicher sein.
Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920× 1080,
Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus
ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden
(schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken.
Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw.
Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.
„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“
[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV
Color Mode (Barevný režim)
Při prvním zapnutí je nastaven režim Eco (tento režim upřednostňuje úsporu energie, která snižuje jas). Vyberte požadovaný režim v
závislosti na využití monitoru.
Auto EcoView
Automaticky upravuje jas obrazovky dle jasu okolního prostředí.
EcoView Optimizer
Upravuje jas obrazovky dle jasu okolního prostředí a úrovně bílé vstupního signálu. Použitím této funkce s funkcí Auto EcoView lze
dosáhnout pohodlnější úrovně jasu a omezit úroveň vyzařování.
• „Brightness (Zvyšte Jas)“, „Contrast (Kontrast)“ a/nebo „Gain
(Přírůstek)“ v nabídce funkcí Nastavení.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen.
• Zapněte hlavní napájecí spínač.
• Vypněte hlavní vypínač a za pár minut jej opět zapněte.
• Stiskněte hlavní vypínač
na dálkovém ovládání (nebo
hlavní vypínač
na monitoru).
Príklad:
• Zpráva uvádí, že vstupní signál je mimo deInovaný rozsah.
• Je-li vstupem analogový signál (D-Sub)/digitální signál (DV±-D,
HDMI: PC signál), proveďte následující kroky:
- Ověřte, zda konfigurace PC odpovídá požadovanému rozlišení a
nastavení vertikální frekvence monitoru.
- Restartujte počítač.
- Pomocí nástroje pro nastavení grafické karty vyberte správné
nastavení obrazovky. Postupujte podle pokynů v příručce ke
grafické kartě.
• Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen.
• Ověřte, zda je externí zařízení zapnuté.
• Pohněte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu.
• Zapněte vstupní signál.
• Je-li externí zařízení připojeno, změňte způsob ukončení režimu
snížené spotřeby. Vypněte jedním stisknutím napájení a pak
stiskněte tlačítko
na monitoru na 5 a více sekund pro změnu
ukončení režimu. Potom zařízení znovu zapněte.
• Je-li externí zařízení připojeno ke konektoru HDM±, změňte způsob
autentizace. Vypněte jedním stisknutím vypínače a pak stiskněte
tlačítko
na 5 a více sekund, aby došlo ke změně způsobu
autentizace. Potom zařízení znovu zapněte.
Žádný obraz
Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporučených pokynů, kontaktujte místního prodejce.
Problémy
Možná příčina a řešení
Žádný obraz
Zobrazí se
dialogové
okénko.
Indikátor napájení nesvítí.
Indikátor napájení svítí modře.
Indikátor napájení svítí červeně.
Indikátor napájení svítí oranžově.
Úroveň úspory energie
Nalepte barevnou fólii
Je-li to žádoucí, nalepte přídavnou barevnou fólii podél drážky
ve spodní části monitoru. (Před nalepením fólie odstraňte
veškeré skvrny a nečistoty.)
Sample
This manual is suitable for devices