Eizo FS2333 user manual download

Languages: Czech
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
EIZO LCD Utility Disk
EIZO LCD Utility Disk
1920×1080
DVI
HDMI
D-Sub
5m
5m
20°
20°
7m
1
5
4
2
3
5m
30°
30°
7m
5m
Vol!+
EIZO LCD
Utility Disk
FD-C39
držák kabelu
Attaching the
Stand base
(Připojování
základny
podstavce)
Barevná fólie
(červená, modrá a šedá)
Přišroubování
základny podstavce
Dálkové
ovládání
Knoflíková
lithiová
baterie (CR2025)
Napájecí kabel
FD-C39
Kabel digitálního
ignálu (DVI)
Kabel stereo mini jack
PRECAUTIONS
(BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY)
Monitor
Setup Guide
(Instalační
příručka)
Upevňovací šrouby
Základna
podstavce
Při připojování monitoru k PC je vyžadována grafická karta dle standardu VESA a
standardu CEA-861.
P
ř
echodový kabel
DVI-HDMI
*
1
Kabel HDMI
*
1
*
2
*
1
Komerčně dostupný produkt
*
2
Použijte produkt schopný pracovat při vysoké rychlosti (High Speed).
Digitální připojení
Digitální připojení
Analogové připojení
ZVUKOVÝ VÝSTUP
MD-C87
možnost
Důležité upozornění
Prostudujte si pečlivě BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CD-ROM
a seznamte se s bezpečným a účinným způsobem použití.
Copyright© 2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
Dálkové ovládání
EIZO LCD Utility Disk obsahující podrobné informace.
nebo
Instalační příručka
Sample
This manual is suitable for devices