Eizo FS2333 user manual download

For Devices:Eizo FS2333
Languages:English
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 74
73
Appendix
ÑàýÝÚþßõ×á ÝÙàÝØàÝ Úãõ×ìç×Úßàã
ěĐč čĂĜĄŎĐĉćĀąĎď Āā ĎďĂč ĖĐďĈēėĎ đą ĖĐąĈĉāĔā đŎĒčĐāĀąĎď č ĐąğčėĉčĐāĀąĎď Ćē đŎďĒĐāĂĀď ĂāėďĀčĎą Āā
ĄāČāĎā đĎĐāĀā Ăā Ĉā đą ĀāĆāĉč ĂāĆŎĐđćĄāĀąĎď Āā ďėďĉĀāĎā đĐąĈā. ĦďĔāĎď čđėāĎą Ĉā đą ďđĄďĒďĈčĎą ďĎ
ĎďĂč ĖĐďĈēėĎ, Ćďĉć đĄŎĐĞąĎą đą đ ĎŎĐĔďĄđėčć Ćē ĖĐąĈđĎāĄčĎąĉ čĉč đŎđ đŎďĎĄąĎĀčĎą ďĐĔāĀč ďĎĔďĄāĐćĠč
Ăā ĎďĄā ĄŎĄ ĄāČāĎā đĎĐāĀā.
ĚāĀĀčĎą Ăā ĄĐŎĂėā đ Āāđ đā ďĖčđāĀč Āā đĉąĈĀčć ĩĀĎąĐĀąĎ đāċĎ Āā EIZO:
Informaţie referitoare la reciclare
Acest produs, când debarasat, trebuie colectat şi reciclat conform legislaţiei ţŏrii rspective ca sŏ reducem
sarcina mediului. Când se debaraseazŏ de acest produs, vŏ rugŏm sŏ contactaţi un distribuitor sau un a±liat
al ţŏrii respective.
Adresele de contact le gŏsiţi pe pagina de web al EIZO:
Geri Dönüşüm Bilgisi
Bu ürünün, atŐlacaŒŐ zaman, ülkenizin Ľevre kirliliŒinin azaltŐlmasŐ konusundaki mevzuatŐna göre toplanmasŐ
ve yeniden deŒerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacaŒŐnŐz zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya
ilgili kuruluşla temasa geĽiniz.
œrtibat adresleri aşaŒŐdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.
Sample