Eizo FS2331 user manual download

Languages: Swedish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
Nätsladd
FD-C39
Digital signalkabel
Kabel med
ministereokontakt
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Återvinningsinformation
EIZO LCD Utility Disk
Bildskärm
Setup Guide
(Installationshandbok)
Monteringsskruvar
Stativbas
Copyright© 2010-2011 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
EIZO LCD Utility Disk
Attaching the
Stand base
(Montera
stativbasen)
EIZO LCD Utility Disk
Färgtabell
(röd, blå och grå)
Montera skruven
för stativbasen
Fjärrkontroll
Runt litiumbatteri
(CR2032)
1920×1080
När skärmen ska anslutas till datorn krävs ett grafikkort som uppfyller standarden VESA
och standarden CEA-861.
Fjärrkontroll
5m
5m
20°
20°
7m
5m
30°
30°
7m
5m
(1)
(2)
På EIZO LCD Utility Disk finns detaljerad information.
eller
1
5
4
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
2
3
Monitor Settings
Reset
Return
KeyLock
[
]
Off
Power Indicator
[
]
Enable
Logo
[
]
On
Language
[
]
English
DDC/CI
[
]
Enable
Language
English
Vol!+
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
Viktigt
Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarhandboken som finns på CD-skivan noggrant så att du känner
dig säker och får ett effektivt användande av produkten.
Installationshandbok
DVI
D-Sub
DVI-HDMI-
konverteringskabel
*
1
FD-C39
HDMI-kabel
*
1
*
2
*
1
Produkten kan köpas i butik
*
2
Använd en produkt som kan hantera hög hastighet.
Digital anslutning
Analog anslutning
Digital anslutning
LJUDUTGÅNG
MD-C87
val
Sample
This manual is suitable for devices