Eizo FS2331 user manual download

Languages: Polish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
Copyright© 2010-2011 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
EIZO LCD Utility Disk
Attaching the
Stand base
(Mocowanie
podpórki
podstawy)
EIZO LCD Utility Disk
Tabela barw
(czerwony, niebieski i
szary)
Wkręt montażowy do
podpórki podstawy
Pilot
Pastylkowa bateria
litowa (CR2032)
Jeśli monitor ma zostać podłączony do komputera, wymagana jest karta graficzna
zgodna z normami VESA i CEA-861.
1920×1080
Pilot
5m
5m
20°
20°
7m
5m
30°
30°
7m
5m
(1)
(2)
Kabel zasilania
FD-C39
Kabel sygnału
cyfrowego
Kabel z wtyczką
stereo mini jack
PRECAUTIONS
(ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI)
Wykorzystanie
surowców
wtórnych
Dysk EIZO LCD Utility Disk
Monitor
Setup Guide
(Podręcznik
instalacji)
Wkręty montażowe
Podpórka podstawy
Szczegółowe informacje znajdują się na dysku EIZO LCD Utility Disk.
lub
1
5
4
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
2
3
Monitor Settings
Reset
Return
KeyLock
[
]
Off
Power Indicator
[
]
Enable
Logo
[
]
On
Language
[
]
English
DDC/CI
[
]
Enable
Language
English
Vol!+
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
Ważne
Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS
(ŚRODKI OSTROŻNOŚCI), niniejszym Podręczniku instalacji oraz Podręczniku użytkownika zapisanymi na dysku CD-ROM.
Podręcznik instalacji
DVI
D-Sub
Kabel przejściowy
DVI-HDMI
*
1
MD-C87
opcjonalny
FD-C39
Kabel HDMI
*
1
*
2
*
1
Produkt dostępny w handlu
*
2
Należy stosować produkty zdolne do obsłużenia wysokich prędkości.
Połączenie cyfrowe
Połączenie cyfrowe
Połączenie analogowe
ZŁĄCZE WYJŚCIOWE
AUDIO
Sample
This manual is suitable for devices