Eizo FS2331 user manual download

For Devices:Eizo FS2331
Languages:Norwegian
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
Copyright© 2010-2011 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
EIZO LCD Utility Disk
Attaching the
Stand base
(Feste fotbasen)
EIZO LCD Utility Disk
Fargeark
(rødt, blått og grått)
Feste skruen for
fotbasen
Fjernkontroll
knappecelle litiumbatteri
(CR2032)
Når skjermen skal kobles til PC-en, kreves et grafikkort som oppfyller VESA-standarden og
CEA-861-standarden.
1920×1080
Fjernkontroll
5m
5m
20°
20°
7m
5m
30°
30°
7m
5m
(1)
(2)
Strømkabel
FD-C39
Digital signalkabel
Stereo minijack-kabel
PRECAUTIONS
(FORSIKTIGHETSREGLER)
Resirkulerings-
informasjon
EIZO LCD Utility Disk
Skjerm
Setup Guide
(Installasjons-
veiledning)
Festeskruer
Fotbase
EIZO LCD verktøys-CD-en inneholder detaljert informasjon.
eller
1
5
4
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
2
3
Monitor Settings
Reset
Return
KeyLock
[
]
Off
Power Indicator
[
]
Enable
Logo
[
]
On
Language
[
]
English
DDC/CI
[
]
Enable
Language
English
Vol!+
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
Viktig
Les PRECAUTIONS (FORSIKTIGHETSREGLENE), denne Installasjonsveiledningen og Brukerveiledningen som er lagret på CD-ROM-en nøye
for å bli kjent med sikker og effektiv bruk av skjermen.
Installasjons-veiledning
DVI
D-Sub
DVI-HDMI
omformerkabel
*
1
FD-C39
HDMI-kabel
*
1
*
2
*
1
Kommersielt tilgjengelig produkt
*
2
Bruk et produkt som er i stand til å håndtere høy hastighet.
Digital tilkobling
Digital tilkobling
Analog tilkobling
LYDUTGANG
MD-C87
opsjon
Sample