Eizo FS2331 user manual download

Languages: Danish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
Copyright© 2010-2011 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
EIZO LCD Utility Disk
Attaching the
Stand base
(Montering
af fod)
EIZO LCD Utility Disk
Farveark
(rød, blå og grå)
Monteringsskrue
til fod
Fjernbetjening
Rundt lithiumbatteri
(CR2032)
Når skærmen skal sluttes til pc'en, kræves der et grafikkort i overensstemmelse med
VESA-standard og CEA-861-standard.
1920×1080
Fjernbetjening
5m
5m
20°
20°
7m
5m
30°
30°
7m
5m
(1)
(2)
Strømledning
FD-C39
Digitalt signalkabel
Stereo-mini-stik-kabel
PRECAUTIONS
(FORHOLDSREGLER)
Oplysninger
om genbrug
EIZO LCD Utility Disk
Skærm
Setup Guide
(Installations-
vejledning)
Monteringsskruer
Fod
EIZO LCD programdisk indeholder yderligere oplysninger.
eller
1
5
4
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
2
3
Monitor Settings
Reset
Return
KeyLock
[
]
Off
Power Indicator
[
]
Enable
Logo
[
]
On
Language
[
]
English
DDC/CI
[
]
Enable
Language
English
Vol!+
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
Vigtigt
Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive
fortrolig med enheden og bruge den effektivt.
Installations-vejledning
DVI
D-Sub
DVI-HDMI-
omformerkabel
*
1
FD-C39
HDMI-kabel
*
1
*
2
*
1
Kommercielt tilgængeligt produkt
*
2
Anvend et produkt, der er i stand til at håndtere høj hastighed.
AUDIO-UDGANG
Digital forbindelse
Digital forbindelse
Analog forbindelse
MD-C87
valgmulighed
Sample
This manual is suitable for devices