Eizo FS2331 user manual download

Languages: Czech
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
Copyright© 2010-2011 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
EIZO LCD Utility Disk
Attaching the
Stand base
(Připojování
základny
podstavce)
EIZO LCD Utility Disk
Barevná fólie
(červená, modrá a šedá)
Přišroubování
základny podstavce
Dálkové ovládání
Knoflíková lithiová
baterie (CR2032)
Při připojování monitoru k PC je vyžadována grafická karta dle standardu VESA a
standardu CEA-861.
1920×1080
Dálkové ovládání
5m
5m
20°
20°
7m
5m
30°
30°
7m
5m
(1)
(2)
Napájecí kabel
FD-C39
Kabel digitálního
ignálu
Kabel stereo mini jack
PRECAUTIONS
(BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY)
Informace
o recyklaci
EIZO LCD Utility Disk
Monitor
Setup Guide
(Instalační
příručka)
Upevňovací šrouby
Základna podstavce
EIZO LCD Utility Disk obsahující podrobné informace.
nebo
1
5
4
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
2
3
Monitor Settings
Reset
Return
KeyLock
[
]
Off
Power Indicator
[
]
Enable
Logo
[
]
On
Language
[
]
English
DDC/CI
[
]
Enable
Language
English
Vol!+
PowerManager
Menu
Color
Sound
Screen
Monitor Settings
Information
Důležité upozornění
Prostudujte si pečlivě BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CD-ROM
a seznamte se s bezpečným a účinným způsobem použití.
Instalační příručka
DVI
D-Sub
P
ř
echodový kabel
DVI-HDMI
*
1
FD-C39
Kabel HDMI
*
1
*
2
*
1
Komerčně dostupný produkt
*
2
Použijte produkt schopný pracovat při vysoké rychlosti (High Speed).
Digitální připojení
Digitální připojení
Analogové připojení
ZVUKOVÝ VÝSTUP
MD-C87
možnost
Sample
This manual is suitable for devices