Eizo EV2336W user manual download

For Devices:Eizo EV2336W   and 3 more
Languages:Swedish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
1
2
3
4
5
6
FlexStand2
TriStand2
EV2316W/EV2336W
1920×1080
EV2416W/EV2436W
1920×1200
EIZO LCD Utility Disk
EIZO LCD Utility Disk
Copyright© 2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
Monteringsskruvar
*1
Stativbas
*1
Montera skruven för stativbasen
*1
Kabelhållare
*1
Skärm
På EIZO LCD Utility Disk finns detaljerad information.
Ett grafikkort som är kompatibelt med VESA-standard och
CEA-861-standard krävs.
*1
TriStand2
eller
eller
Viktigt
Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner
dig säker och får ett effektivt användande av produkten.
FD-C39
PP200
MD-C87
(val)
*2
Produkten kan köpas i butik
USB-kabel
*2
Kabel med ministereokontakt
*2
DVI
DisplayPort
D-Sub
USB
AUDIO OUTPUT
Installationshandbok
Digital anslutning
(DVI)
Digital anslutning
(DisplayPort)
Analog anslutning
(D-Sub)
PRECAUTIONS
(FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER)
EIZO LCD Utility Disk
Nätsladd
PP200
Digital signalkabel
(DisplayPort)
Setup Guide
(Installationshandbok)
FD-C39
Digital signalkabel
(DVI)
Sample