Eizo EV2336W user manual download

For Devices:Eizo EV2336W   and 3 more
Languages:Norwegian
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
1
2
3
4
5
6
FlexStand2
TriStand2
EV2316W/EV2336W
1920×1080
EV2416W/EV2436W
1920×1200
EIZO LCD Utility Disk
EIZO LCD Utility Disk
Copyright© 2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
Festeskruer
*1
Fotbase
*1
Feste skruen for fotbasen
*1
Kabelholder
*1
Skjerm
EIZO LCD verktøys-CD-en inneholder detaljert informasjon.
Et skjermkort som overholder VESA-standarden og
CEA-861-standarden, er påkrevd.
*1
TriStand2
eller
eller
Viktig
Les PRECAUTIONS (FORSIKTIGHETSREGLENE), denne Installasjonsveiledningen og Brukerhåndboken som er lagret på CD-ROM-en nøye for
å bli kjent med sikker og effektiv bruk av skjermen.
FD-C39
PP200
MD-C87
(opsjon)
*2
Kommersielt tilgjengelig produkt
USB-kabel
*2
Stereo minijack-kabel
*2
DVI
DisplayPort
D-Sub
USB
AUDIO OUTPUT
Installasjons-veiledning
Strømkabel
PP200
Digital signalkabel
(DisplayPort)
FD-C39
Digital signalkabel
(DVI)
PRECAUTIONS
(FORHOLDSREGLER)
EIZO LCD Utility Disk
Setup Guide
(Installasjons-veiledning)
Digital tilkobling
(DVI)
Digital tilkobling
(DisplayPort)
Analog tilkobling
(D-Sub)
Sample