Eizo CG246 user manual download

Languages: Swedish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
2
2
Copyright© 2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
1
1
3
3
EIZO LCD Utility Disk
Skärm
EIZO LCD
Utility Disk
ColorNavigator Quick Reference
(ColorNavigator Snabbreferens)
PRECAUTIONS
(FÖRSIKTIGH
ETSÅTGÄRDER)
Setup Guide
(Installations
handbok)
Nätsladd
FD-C39
Digital signalkabel
(DVI)
MD-C93
EIZO USB-kabel
PM200
Digital signalkabel
(Mini DisplayPort)
Skärmkåpa
Rengöringssats
Adjustment
Certificate
(Justeringscertifikat)
Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du
känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten.
Viktigt
Installationshandbok
LCD-skärm med färgkalibrering
USB
USB
DisplayPort
DisplayPort
DVI
DVI
HDMI
HDMI
Ett grafikkort som är kompatibelt med VESA-standard och CEA-861-
standard krävs.
*1 Produkten kan köpas i butik. Använd en produkt som kan hantera hög hastighet.
*2 USB-uppströmsport är aktiverad som standardinställning.
*3 Det krävs USB-kabel för kalibrering. Försäkra dig om att du kopplar skärmen och datorn med
USB-kabel.
1920 × 1200
*2
FD-C39
FD-C16
val
PM200
HDMI-kabel
*1
MD-C93
*3
eller
Digital anslutning
Digital anslutning
Digital anslutning
Analog anslutning
1
2
3
2
1
2
1
4
Sample