Eizo CG246 user manual download

For Devices:Eizo CG246
Languages:Polish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
2
2
Copyright© 2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
1
1
3
3
Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAU-
TIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI), niniejszym Podręczniku instalacji oraz Podręczniku użytkownika zapisanymi na dysku CD-ROM.
Ważne
Podręcznik instalacji
Kolorowy monitor LCD kalibracji
EIZO LCD Utility Disk
Monitor
ColorNavigator Quick Reference
(Podrecznik skrócony dot. ColorNavigator)
PRECAUTIONS
(ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI)
Setup Guide
(Podręcznik
instalacji)
Kabel zasilania
FD-C39
Kabel sygnału
cyfrowego (DVI)
MD-C93
Kabel USB EIZO
PM200
Kabel sygnału cyfrowego
(Mini DisplayPort)
Pokrywa monitora
Zestaw do czyszczenia
Adjustment
Certificate
(certyfikat ustawienia)
EIZO LCD
Utility Disk
Połączenie
cyfrowe
Połączenie
cyfrowe
Połączenie
cyfrowe
Połączenie
analogowe
USB
USB
DisplayPort
DisplayPort
DVI
DVI
HDMI
HDMI
Wymagana jest karta graficzna zgodna ze standardami VESA oraz
CEA-861.
*1 Produkt dostępny w handlu. Należy stosować produkty zdolne do obsłużenia wysokich prędkości.
*2 Port przekazywania USB 1 jest domyślnie włączony.
*3 Do kalibracji konieczny jest kabel USB. Pamietaj, aby połaczyc monitor i komputer PC kablem USB.
1920 × 1200
*2
FD-C39
FD-C16
opcjonalny
PM200
Kabel HDMI
*1
MD-C93
*3
lub
1
2
3
2
1
2
1
4
Sample