Eizo CG246 user manual download

For Devices:Eizo CG246
Languages:Norwegian
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
2
2
Copyright© 2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
1
1
3
3
Les PRECAUTIONS (FORSIKTIGHETSREGLENE), denne Installasjonsveiledningen og Brukerhåndboken som er lagret på CD-ROM-
en nøye for å bli kjent med sikker og effektiv bruk av skjermen.
Viktig
Installasjons-veiledning
Kalibrerings-LCD-fargeskjerm
EIZO LCD Utility Disk
EIZO LCD
Utility Disk
ColorNavigator Quick Reference
(Hurtigreferanse for ColorNavigator)
Skjerm
PRECAUTIONS
(FORHOLDSREGLER)
Setup Guide
(Installasjons-
veiledning)
Strømkabel
FD-C39
Digital signalkabel
(DVI)
MD-C93
EIZO USB-kabel
PM200
Digital signalkabel
(Mini DisplayPort)
Skjermbeskyttelsesdeksel
Rengjøringssett
Adjustment
Certificate
(Justeringssertifikat)
USB
USB
DisplayPort
DisplayPort
DVI
DVI
HDMI
HDMI
Et skjermkort som overholder VESA-standarden og
CEA-861-standarden, er påkrevd.
*1 Kommersielt tilgjengelig produkt. Bruk et produkt som er i stand til å håndtere høy hastighet.
*2 Som standard er USB-port (oppstrøms) 1 aktivert.
*3 Til kalibreringen må det må brukes en USB-kabel. Sørg for at skjermen og PC’en tilkobles med
USB-kabelen.
1920 × 1200
*2
FD-C39
FD-C16
opsjon
PM200
HDMI-kabel
*1
MD-C93
*3
eller
Digital tilkobling
Digital tilkobling
Digital tilkobling
Analog tilkobling
1
2
3
2
1
2
1
4
Sample