Eizo CG246 user manual download

For Devices:Eizo CG246
Languages:Czech
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 2
Žádný obraz
Pokud se na monitoru neobjeví obraz ani poté, co jste se problém pokusili odstranit podle doporučených pokynů, kontaktujte místního zástupce
značky EIZO.
Problém
Možná prícina a rešení
V nabídce Adjustment zvyšte hodnotu „Brightness “ (Jas) nebo
„Gain “ (Zesílení).
Indikátor napájení nesvítí.
Indikátor napájení svítí modře.
Indikátor napájení svítí oranžově.
Zkontrolujte, zda je rádne pripojen napájecí kabel.
Zapnete hlavní vypínac.
Stisknete tlacítko
.
Vypnete hlavní vypínac a o nekolik minut pozdeji jej opet zapnete.
Přepněte vstupní signál tlačítkem
.
Pohněte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu.
Ověřte, zda je počítač zapnutý.
Indikátor napájení bliká oranžově a
modre.
Došlo k problému v zařízení, které využívá připojení DisplayPort /
HDMI. Vyřešte problém, vypněte monitor a poté ho opět zapněte.
Podrobné informace najdete v Uživatelské příručce k zařízení, které
využívá připojení DisplayPort / HDMI.
• Zkontrolujte, zda konIgurace počítače vyhovuje požadavkům
monitoru na rozlišení a svislý kmitočet.
• Restartujte počítač.
• Pomocí nástroje pro nastavení graIcké karty nastavte správný
režim. Postupujte podle pokynů, které najdete v příručce ke
grafické kartě.
fD : Dot clock (Zobrazuje se pouze při použití digitálního vstupního
signálu)
fH : Vodorovný kmitočet rozkladu
fV : Svislý kmitočet rozkladu
Zpráva v levé části se může zobrazit, protože u některých počítačů
nemusí být výstupní signál k dispozici ihned po zapnutí.
• Ověřte, zda je počítač zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je správně připojen signálový kabel.
• Přepněte vstupní signál tlačítkem
.
Tato zpráva se zobrazí, pokud není
k dispozici vstupní signál.
Príklad:
Zpráva uvádí, že se vstupní signál
nachází mimo určený rozsah kmitočtu.
(Takový kmitočet signálu je zobrazen
fialově.)
Príklad:
Žádný obraz
Zobrazí se dialogové
okénko.
Windows
Mac OS X
Windows XP
Windows 7/ Windows Vista
Windows 7 / Windows Vista
SelfCalibration
ColorNavigator
Power
EIZO LCD Utility Disk
• Uživatelské pokyny naleznete ve "Stručných informacích" a v Uživatelské příručce pro ColorNavigator (uložené na CD-ROMu).
• Podrobnosti o funkci SelfCalibration naleznete v návodu k obsluze monitoru na disku CD-ROM.
Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920
× 1200 Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird
aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu
verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)
„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“
Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör
gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm
installiert werden. Bei derAuswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu
berücksichtigen:
Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
a)
Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des
Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezi±zierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht
des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung
angegeben.
b)
Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der
Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position
ist.
c)
Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart
erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm
beträgt.
d)
Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max.
vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
e)
Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max.
²180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
f)
Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
g)
Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen
(seidenmatt).
h)
Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen
aufrechten Position kippsicher sein.
Tips
1st Edition-September, 2012
(UM-SUGCG246)
03V24049A1
Sample