Eizo CG246 user manual download

For Devices:Eizo CG246
Languages:Czech
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
2
2
Copyright© 2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.
1
1
3
3
Prostudujte si pečlivě BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CD-ROM
a seznamte se s bezpečným a účinným způsobem použití.
Duležité upozornení
Instalační příručka
Kalibrační barevný monitor LCD
EIZO LCD Utility Disk
Monitor
EIZO LCD
Utility Disk
ColorNavigator Quick Reference
(ColorNavigator – Stručné informace)
PRECAUTIONS
(BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY)
Setup Guide
(Instalační
příručka)
Napájecí kabel
FD-C39
Digitální
signálový kabel (DVI)
MD-C93
Kabel USB EIZO
PM200
Digitální signálový
kabel (Mini DisplayPort)
kryt monitoru
Čisticí sada
Adjustment
Certificate
(Certifikát
nastavení)
USB
USB
DisplayPort
DisplayPort
DVI
DVI
HDMI
HDMI
Je vyžadována grafická karta odpovídající standardům VESA a
CEA-861.
*1 Komerčně dostupný produkt. Použijte produkt schopný pracovat při vysoké rychlosti (High Speed).
*2 Ve výchozím nastavení je příchozí port USB 1 zapnutý.
*3 Kabel USB je potřebný pro kalibraci. Ujistěte se, že je monitor s počítačem propojen pomocí kabelu
USB.
1920 × 1200
Digitální připojení
Analogové připojení
Digitální připojení
Digitální připojení
*2
FD-C39
FD-C16
možnost
PM200
Kabel HDMI
*1
MD-C93
*3
nebo
1
2
3
2
1
2
1
4
Sample