Eizo CG246 user manual download (Page 77 of 79)

Languages: English
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 79
77
Appendix
ÑàýÝÚþßõ×á ÝÙàÝØàÝ Úãõ×ìç×Úßàã
ĚďČ ČāěăŎďĈĆÿĄčĎ ÿĀ čĎāČ ĕďĎćĒĖč ĐĄ ĕďĄćĈĀēĀ ĐŎđČďĀÿĄčĎ Č ďĄĞČĖĈČďĀÿĄčĎ ąĒ ĐŎĎđďĀāÿĎ āĀĖĎÿČčĄ ÿĀ
ăĀċĀčĀ ĐčďĀÿĀ āĀ ćĀ ĐĄ ÿĀąĀĈČ āĀąŎďĐĆăĀÿĄčĎ ÿĀ ĎĖĎĈÿĀčĀ ĐďĄćĀ. ħĎēĀčĎ ČĐĖĀčĄ ćĀ ĐĄ ĎĐăĎđĎćČčĄ Ďč
čĎāČ ĕďĎćĒĖč, ąĎĈĆ ĐăŎďĝĄčĄ ĐĄ Đ čŎďēĎăĐĖČĆ ąĒ ĕďĄćĐčĀăČčĄĈ ČĈČ ĐŎĐ ĐŎĎčăĄčÿČčĄ ĎďēĀÿČ ĎčēĎăĀďĆġČ
āĀ čĎăĀ ăŎă ăĀċĀčĀ ĐčďĀÿĀ.
ęĀÿÿČčĄ āĀ ăďŎāĖĀ Đ ÿĀĐ ĐĀ ĎĕČĐĀÿČ ÿĀ ĐĈĄćÿČĆ ĩÿčĄďÿĄč ĐĀĊč ÿĀ EIZO:
Informaţie referitoare la reciclare
Acest produs, când debarasat, trebuie colectat şi reciclat conform legislaţiei ţŏrii rspective ca sŏ reducem
sarcina mediului. Când se debaraseazŏ de acest produs, vŏ rugŏm sŏ contactaţi un distribuitor sau un a±liat
al ţŏrii respective.
Adresele de contact le gŏsiţi pe pagina de web al EIZO:
Geri Dönüşüm Bilgisi
Bu ürünün, atŐlacaŒŐ zaman, ülkenizin Ľevre kirliliŒinin azaltŐlmasŐ konusundaki mevzuatŐna göre toplanmasŐ
ve yeniden deŒerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacaŒŐnŐz zaman lütfen ülkenizdeki bir distribütör veya
ilgili kuruluşla temasa geĽiniz.
œrtibat adresleri aşaŒŐdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.
Sample
This manual is suitable for devices