Eizo CG246 user manual download (Page 75 of 79)

Languages: English
Pages:79
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 79
75
Appendix
°ñÁ»φ»Â½ε¾ αºαÅÀÅñòσÁ¾
ë´ ¾Ã´ÐϺ α¿τÏ, Ïταº α¾´Ãý¾τετα¹, ¾ÃÆ¾ε¹ ºα σ¿ÕÕÆËετα¹ ¸α¹ ºα αºα¸¿¸Õݺετα¹ σ̼φÎºα ¼ε τ º´¼´Òεσ½α
τ· ÇÝÃα· σα· Æτσ¹ Ýστε ºα ¼Âº ε¾¹ÛαÃÌºε¹ τ´ ¾εùÛØÕÕ´º. Γ¹α ºα α¾´Ãýçετε τ´ ¾Ã´ÐϺ, ε¾¹¸´¹ºÎº¶στε ¼ε
Æºαº αºτ¹¾ÃÏσξ´ ¶ ¼¹α Ò¿Ëατù¸¶ ετα¹Ãε½α στ ÇÝÃα σα·.
î¹ δ¹ε¿Ò̺σε¹· ε¾¹¸´¹ºÎº½α· αºαËÃØφ´ºτα¹ στº τ´¾´Òεσ½α web τ· EIZO ¾αÃα¸ØτÎ.
ôåãîãà×á ëÝ ÜÙ×ç×ïßõ××
ĚĎ ČĐčĄĘĄÿČČ ĐďĎĖĀ ĐĈĒĝđĂ ćĀÿÿĎēĎ ĕďĎćĒĖčĀ ĄēĎ ĐĈĄćĒĄč ĕďČÿĄĐčČ ÿĀ ĐđĎďÿĂĊ ĕĒÿĖč Č
ĒčČĈČāČďĎăĀčĉ ă ĐĎĎčăĄčĐčăČČ Đ ćĄĊĐčăĒĔġČąČ ĕďĄćĕČĐĀÿČĆąČ ă ăĀċĄĊ ĐčďĀÿĄ, ĘčĎđĂ ĒąĄÿĉċČčĉ
ăďĄćÿĎĄ ăĎāćĄĊĐčăČĄ ÿĀ ĎĖďĒĝĀĔġĒĔ ĐďĄćĒ. ĚďĄĝćĄ ĘĄą ăĂđďĎĐČčĉ ćĀÿÿĂĊ ĕďĎćĒĖč, ĎđďĀčČčĄĐĉ Ė
ćČĐčďČđĉĔčĎďĒ ČĈČ ă ąĄĐčÿĎĄ ĕďĄćĐčĀăČčĄĈĉĐčăĎ ĖĎąĕĀÿČČ ă ăĀċĄĊ ĐčďĀÿĄ.
ħĎÿčĀĖčÿĂĄ ĀćďĄĐĀ ąĎĝÿĎ ÿĀĊčČ ÿĀ ăĄđ-ĒāĈĄ EIZO.
Informatie over recycling
Wanneer u dit product wilt weggooien, moet het uit milieu-overwegingen worden verzameld en gerecycled
volgens de betreffende wetgeving van uw land. Wanneer u dit product wilt weggooien, moet u contact
opnemen met een distributeur of een partner in uw land.
De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-website.
Informa÷øo sobre reciclagem
Este produto, quando o deitar fora, deve ser recolhido e reciclado de acordo com a legislaĽľo do seu país
para reduzir a poluiĽľo. Quando deitar fora este produto, contacte um distribuidor ou uma ±lial no seu país.
Os endereĽos de contacto estľo listados no website do EIZO, abaixo.
Oplysninger om genbrug
Dette produkt forventes ved bortskaffelse at blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med
lovgivningen i dit land for at reducere belastningen af miljĿet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du
kontakte en distributĿr eller et tilknyttet selskab i dit land.
Adresserne på kontaktpersonerne er angivet på EIZO’s websted nedenfor.
Kierrätystä koskevia tietoja
Tuote tulee hävittää kierrättämällä maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen
vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi.
Yhteystiedot löytyvät EIZOn Internet-sivustolta.
Wykorzystanie surowców wtórnych
Ten produkt po zużyciu powinien byŀ zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczŁcymi
ochrony środowiska. WyrzucajŁc ten produkt, należy skontaktowaŀ sił z lokalnym dystrybutorem lub
partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźŀ we wskazanej poniżej witrynie internetowej ±rmy EIZO.
Sample
This manual is suitable for devices