Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 61 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 62
Dizin -
61
Internet
Ba
ğ
lant
ı
............................................
17, 23
Güvenlik Duvar
ı
..................................
33, 36
Internet Explorer
..............................................
26
Iþaretçi
...........................................................
6
K
Kablo modem
.................................................
47
Kablolar
....................................................
4, 56
Kapan
ı
þ
........................................................
15
K
ı
z
ı
lötesi al
ı
c
ı
.............................................
9, 14
Klavye
......................................................
6, 44
vanal
........................................................
8
Konnektörler
...................................................
12
Kontrol ayg
ı
tlar
ı
Fare
.......................................................
44
Klavye
................................................
6, 44
Touchpad
................................................
44
Kopya korumas
ı
..............................................
45
Kullan
ı
c
ı
Hesab
ı
Kontrolü
..................................
37
Kurtarma
System Restore (Sistem Kurtarma)
................
30
Kurtarma noktalar
ı
...........................................
31
M
Malware
........................................................
32
Mikrofon
........................................................
13
Modem
.............................................
23, 24, 46
Monitör
.........................................................
44
Multimedya dosyalar
ı
........................................
21
O
Optik sürücüler
................................................
10
Otomatik kullan
...............................................
22
P
Packard Bell
InfoCentre
.................................................
3
Packard Bell InfoCentre
...............................
20, 49
Packard Bell Recovery Backup Creator
.................
18
Packard Bell Recovery Management
..........
3, 18, 51
Packard Bell Updator
........................................
19
Packard Bell Web Sitesi
....................................
27
Parazit
....................................................
44, 55
Piller
.......................................................
11, 58
Pil ömrü
..................................................
12
Pillerin at
ı
lmas
ı
...................................
12, 58
Pillerin de
ğ
iþtirilmesi
...................................
12
PowerDVD
.....................................................
22
R
Recovery Backup Creator
..................................
18
Recovery Management
.....................................
18
S
Sa
ğ
l
ı
k önlemleri
.................................................
5
Saklama
........................................................
16
Sanal klavye
.....................................................
8
Ses ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
.......................................
13
Ses CD’leri
...............................................
21, 45
Ses Ç
ı
k
ı
þ
ı
......................................................
13
Ses kontrolleri
...................................................
8
Sistem araçlar
ı
Disk Birleþtirici
..........................................
29
Disk Temizleme
.........................................
28
Hata denetimi
...........................................
28
Sistem gereksinimleri
........................................
49
Son Kullan
ı
lan En Iyi Yap
ı
land
ı
rma
.................
31, 41
Sorun Giderme
....................................
28, 38, 51
Ekran
......................................................
44
Ilk 5 vaka
.................................................
38
Internet
...................................................
45
Klavye ve Fare
..........................................
44
Ses
........................................................
44
Yaz
ı
c
ı
.....................................................
48
Sosyal A
ğ
lar
...................................................
23
Sürücüler
.........................................................
9
Kart okuyucu
..............................................
9
Optik sürücüler
..........................................
10
S-Video
.........................................................
13
System Restore (Sistem Kurtarma)
.................
30, 43
T
Taray
ı
c
ı
.........................................................
26
Teþhis ve Onar
ı
m
............................................
38
Touchpad
......................................................
44
TV Ç
ı
k
ı
þ
ı
.......................................................
13
TV kart
ı
.........................................................
14
TV tuner
........................................................
21
U
USB
.............................................................
13
Uzaktan kumanda
Al
ı
c
ı
........................................................
14
V
VGA ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
........................................
13
Sample
This manual is suitable for devices