Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 60 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 62
60 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Di
Z
i
N
A
AC Adaptörü
.............................................
11, 14
AÇMA/KAPAMA
..............................................
14
A
ğ
ba
ğ
lant
ı
lar
ı
.................................................
24
Anten
............................................................
14
Ayg
ı
t Yöneticisi
...............................................
42
B
Bak
ı
m
HDD yönetimi
...........................................
29
Recovery Backup Creator
............................
18
Recovery Management
...............................
18
Sistem araçlar
ı
..........................................
30
Bekleme modu
................................................
39
Bilgisayar ortam
ı
................................................
4
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n temizlenmesi
................................
4
Bios
..............................................................
40
C
Casus Yaz
ı
l
ı
m
.................................................
32
Çevirmeli modem
.............................................
46
Ç
ı
kart
ı
labilir ortam ayg
ı
tlar
ı
.................................
10
Codec
...........................................................
22
D
Dahili donan
ı
m
................................................
40
Destek
Çevrim içi Sorun Giderici
.............................
38
Packard Bell InfoCentre
...............................
20
Packard Bell Web Sitesi
..............................
27
Disk Birleþtirici
................................................
29
Disk Temizleme
...............................................
28
Dokümantasyon
Packard Bell InfoCentre
...........................
9, 20
Packard Bell Web Sitesi
..............................
27
Dokunmatik ekran
..............................................
7
Dokunmatik yüzey
..............................................
6
Donan
ı
m
ı
n ç
ı
kart
ı
lmas
ı
......................................
10
Donan
ı
m
ı
n kald
ı
r
ı
lmas
ı
......................................
10
DSL
........................................................
23, 47
Düzenleyici Bilgiler
.....................................
55, 58
DVI ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
.........................................
13
E
Ekran koruyucu
...............................................
39
Elektrik kablolar
ı
................................................
4
Elektronik Program K
ı
lavuzu
...............................
21
Epilepsi uyar
ı
s
ı
..................................................
5
E-posta
.........................................................
47
eSATA
..........................................................
13
ExpressCard
...................................................
13
F
Fare
.............................................................
44
FireWire
........................................................
13
G
Garanti
......................................................
3, 16
Google Desktop
...............................................
27
Görev Yöneticisi
..............................................
43
Güç kayna
ğ
ı
...................................................
11
Güçten tasarruf modlar
ı
.....................................
15
Güncelleme
Anti Casus Yaz
ı
l
ı
m
.....................................
31
Antivirüs
..................................................
31
Windows otomatik güncellemeleri
.............
32, 36
Güvenli bilgisayar kullan
ı
m
ı
................................
28
Güvenli mod
...................................................
41
Güvenlik
Antivirüs
..................................................
33
Güncellemeler
.....................................
31, 36
Windows Güvenlik Merkezi
...........................
31
Güvenlik Duvar
ı
.........................................
33, 36
Güvenlik önlemleri
..............................................
4
H
Haf
ı
za
...........................................................
16
Haf
ı
za kart
ı
.......................................................
9
Haf
ı
za kart
ı
okuyucu
...........................................
9
Haf
ı
za kart
ı
okuyucusu
......................................
13
Harici donan
ı
m ayg
ı
tlar
ı
.....................................
49
Hata denetimi
..................................................
28
HDD (Sabit Disk Sürücüsü)
Boþ alan
..................................................
28
Yönetim
...................................................
29
HDMI
............................................................
13
Hoparlörler
.......................................................
8
Ho
ş
geldin Merkezi
............................................
17
I
IEEE 1394
......................................................
13
Imleç
..............................................................
6
Indir
..............................................................
22
InfoCentre
............................................
6, 12, 24
Sample
This manual is suitable for devices