Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 54 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 62
54 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Kurtarma disklerinden kurtarma
Windows ve tüm ön kurulumlu yaz
ı
l
ı
m ve sürücüleri yeniden kurmak için:
1. Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
ı
n, ilk sistem kurtarma diskini disk sürücünüze tak
ı
n ve bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n.
Dikkat:
İş
leme devam edilmesi sabit diskinizdeki tüm dosyalar
ı
silecektir.
2. Ba
ş
latma s
ı
ras
ı
nda, ön yükleme menüsünü açmak için
F12
tu
ş
una bas
ı
n. Ön yükleme menüsü, sabit ya
da bir optik disk gibi hangi ayg
ı
ttan ba
ş
lanaca
ğ
ı
n
ı
seçece
ğ
iniz yerdir.
3.
CDROM/DVD
ö
ğ
esini seçmek için ok tu
ş
lar
ı
n
ı
kullan
ı
n, ard
ı
ndan
Enter
tu
ş
una bas
ı
n. Windows, takt
ı
ğ
ı
n
ı
z
kurtarma diskinden yükleme yapar.
4.
İ
stendi
ğ
inde, ikinci kurtarma diskini tak
ı
n, ard
ı
ndan kurtarmay
ı
tamamlamak için ekrandaki uyar
ı
lar
ı
takip
edin.
Sample
This manual is suitable for devices