Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 19 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 62
İ
nternet ve Yaz
ı
l
ı
m -
19
Bu ileti
ş
im kutusu, kurtarma disklerini tamamlamak için ihtiyac
ı
n
ı
z olacak bo
ş
ve kaydedilebilir disklerin
say
ı
s
ı
n
ı
size söyler. Devam etmeden önce, gereken say
ı
da benzer ve bo
ş
disklere sahip oldu
ğ
unuzdan
emin olun.
3.
Yazma hedefi
listesinden belirtilen sürücüye bo
ş
bir disk tak
ı
n ve ard
ı
ndan
leri
ö
ğ
esine t
ı
klayn. llk disk
kayda ba
ş
lar ve ilerlemesini ekrandan izleyebilirsiniz.
Diski kayd
ı
tamamland
ı
ğ
ı
nda, sürücü bunu ç
ı
kar
ı
r.
4.
Diski sürücüden ç
ı
kar
ı
n ve sabit mürekkepli bir kalemle i
ş
aretleyin.
Önemli: “Windows Kurtarma Diski 1/2.” ya da “Uyg./Sürücü Kurtarma diski.”
ş
eklinde farkl
ı
,
ı
klay
ı
c
ı
bir etiket yaz
ı
n.
5.
Birden fazla disk gerekirse, istendi
ğ
inde yeni bir disk tak
ı
n ve ardndan
OK
'e t
ı
klay
ı
n.
İş
lem tamamlanana
dek diskleri kaydetmeye devam edin.
Packard Bell Updator
Bilgisayar
ı
n
ı
zda sürücü ve yaz
ı
l
ı
mlar
ı
n en son güncellemelerinin bulundu
ğ
undan emin olmak için, bir
İ
nternet ba
ğ
lant
ı
s
ı
na sahip olur olmaz
Packard Bell Updator
program
ı
n
ı
kullan
ı
n.
1.
Ba
ş
lat
> Tüm Programlar > Packard Bell - Güvenlik ve Destek > Packard Bell Updator
‘a t
ı
klay
ı
n
veya masaüstündeki
Packard Bell Updator
simgesine çift t
ı
klay
ı
n ve ard
ı
ndan görüntülenen talimatlar
ı
takip edin.
2.
Packard Bell Updator
sisteminizin seri numaras
ı
na göre Packard Bell destek web sitesinden size uygun
güncellemeleri ara
ş
t
ı
r
ı
r ve mevcut güncellemelerin bir listesini sunar.
Sample
This manual is suitable for devices