Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 18 of 62)

Languages: Turkish
Pages:62
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 62
18 -
H
ı
zl
ı
Ba
ş
lang
ı
ç ve Sorun Giderme K
ı
lavuzu
Packard Bell Recovery Management
İ
lave sistem kurtarma seçenekleri için bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
haz
ı
rlamak amac
ı
yla, hemen bir kurtarma diski seti
olu
ş
turman
ı
z gerekir. Kurtarma disklerini olu
ş
turma biraz zaman al
ı
r, fakat uzun dönemli güvenilirlik için
bunu yapman
ı
z sizin yarar
ı
n
ı
zad
ı
r.
Kurtarma Diskleri olu
ş
turma
Bilgisayar
ı
n
ı
zda di
ğ
er metotlarla çözülemeyecek sorunlar varsa, Windows i
ş
letim sistemi ile fabrikada
yüklenmi
ş
yaz
ı
l
ı
m ve sürücüleri yeniden yüklemeniz gerekebilir. Diskleri kullanarak tekrar kurmak için,
öncesinde kurtarma diski seti olu
ş
turman
ı
z gerekir.
İş
lem boyunca, ekran talimatlar
ı
size yol gösterecektir.
Lütfen bunlar
ı
dikkatle okuyun!
1.
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Packard Bell
ve ard
ı
ndan
Packard Bell Recovery Management
ö
ğ
esine t
ı
klay
ı
n.
Packard Bell Recovery Management
ı
l
ı
r.
2.
Windows ile önceden yüklü tüm yaz
ı
l
ı
m ve sürücüler dahil olmak üzere, sabit diskin tüm orijinal içeri
ğ
inin
kurtarma disklerini olu
ş
turmak amac
ı
yla
Fabrika varsaylan diskini olu
ş
tur
ö
ğ
esine t
ı
klayn.
- YA DA -
Fabrikada yüklenmi
ş
yaz
ı
l
ı
m ve sürücüler için kurtarma diskleri olu
ş
turabilmek amac
ı
yla,
Sürücü ve
uygulama yedekleme diski olu
ş
tur
ö
ğ
esine tklayn.
Önemli: Hemen, her tür kurtarma diskini olu
ş
turman
ı
z
ı
önermekteyiz.
Yedekleme Diskini Olu
ş
tur
ileti
ş
im kutusu aç
ı
l
ı
r.
Sample
This manual is suitable for devices