Packard Bell EN BG48 user manual download

Languages: Swedish
Pages:59
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 59
Innehåll -
1
Snabbstarts- och
felsökningsguide
I
N N E H Å L L
Registrera produkten
2
Viktig information
3
Grundläggande datorhantering
4
Säkerhet och komfort
..................................................
4
Säkerhetsåtgärder
...............................................
4
Hälsofrämjande åtgärder
.....................................
5
Lär känna datorn
.........................................................
6
Styrenheter (Tangentbord/Pekplatta)
.................
6
Pekskärm (tillval)
.................................................
7
Volymkontroller
...................................................
8
Fjärrkontroll (tillval)
.............................................
9
Datorns enheter
...................................................
9
Strömförsörjning
................................................
11
Portar och anslutningar
.....................................
12
Slå på/av datorn
.................................................
14
Uppgradera datorn
............................................
15
Internet och programvara
17
Använda Windows och program
...............................
17
Välkomstcenter
..................................................
17
Internetsäkerhetserbjudande
............................
17
Packard Bell Recovery Management
..................
17
Packard Bell Updator (uppdaterare)
..................
19
Datorns dokumentation
.....................................
20
Spela multimediefiler
........................................
21
Sociala nätverk (tillval)
......................................
22
De första stegen på nätet
..........................................
23
Skydda din dator
................................................
23
Välj en ’internetleverantör’
................................
23
Nätverksanslutningar
........................................
24
Surfa på nätet!
...................................................
25
Helpdesk
28
Säker datoranvändning
.............................................
28
Underhåll
...........................................................
28
Uppdateringar
...................................................
31
Säkerhet
............................................................
32
Windows Fjärrhjälp
...........................................
37
Diagnos och reparation
.............................................
38
Felsökningsfall – topp 5
....................................
38
Diverse felsökning
.............................................
43
Återställa systemet
...................................................
49
Så här återställer du systemet
...........................
49
Återställa förinstallerade program och
drivrutiner
.........................................................
49
Återgå till ett tidigare systemtillstånd
...............
50
Återställa systemet till fabrikstillstånd
..............
51
Normer
53
Miljö
55
Programlicens
56
Index
57
Copyright ©2010. Med ensamrätt.
PBNB
Sample
This manual is suitable for devices