Packard Bell EN BG48 user manual download

Languages: Romanian
Pages:65
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 65
Cuprins -
1
Ghid de pornire rapid
ă
ş
i depanare
C
UPRINS
Înregistrarea produsului
2
Informa
ţ
ii importante
3
No
ţ
iuni de baz
ă
pentru
utilizarea calculatorului
4
Siguran
ţă
ş
i comfort
........................................
4
M
ă
suri de siguran
ţă
..................................
4
M
ă
suri de precau
ţ
ie pentru protejarea
s
ă
n
ă
t
ăţ
ii
....................................................
5
S
ă
ne cunoa
ş
tem calculatorul
.........................
6
Dispozitive de control
(Tastatur
ă
/Zon
ă
de atingere)
....................
6
Ecran tactil (op
ţ
ional)
................................
7
Comenzi pentru volum
..............................
9
Telecomanda (op
ţ
ional)
..........................
10
Unit
ăţ
ile de stocare ale calculatorului
.....
10
Alimentatorul
...........................................
12
Porturi
ş
iconectori
...................................
14
Pornirea/Oprirea calculatorului
...............
16
Upgradarea calculatorului dvs
. ...............
17
Internet
ş
i software
19
Utilizarea Windows
ş
i a software-ului
............
19
Centru de întâmpinare
............................
19
Oferta pentru securitatea pe Internet
......
19
Packard Bell Recovery Management
......
20
Packard Bell Updator
..............................
21
Documenta
ţ
ia calculatorului dvs
.............
22
Redarea fi
ş
ierelor multimedia
.................
23
Re
ţ
ele sociale (op
ţ
ional)
.........................
25
Primii pa
ş
i pe Net
..........................................
25
Protejarea computerului
..........................
25
Alege
ţ
i un furnizor de servicii Internet
.....
25
Conexiuni la re
ţ
ea
...................................
26
Naviga
ţ
i pe Net!
......................................
28
Helpdesk
30
Siguran
ţ
a lucrului cu calculatorul
...................
30
Între
ţ
inere
................................................
30
Actualiz
ă
ri
...............................................
34
Securitate
................................................
34
Windows Remote Assistance
(Asisten
ţă
Windows la distan
ţă
)
..............
40
Diagnosticare
ş
i remediere
............................
41
Cele mai frecvente 5 cazuri ce necesit
ă
depanare
.................................................
41
Diverse opera
ţ
iuni de depanare
..............
47
Restaurarea sistemului dvs
...........................
54
Pentru a v
ă
restaura sistemul
.................
54
Restaurarea software-ului
ş
i driverelor
preinstalate
.............................................
54
Readucerea sistemului la o stare
anterioar
ă
................................................
55
Readucerea sistemului la set
ă
rile
originale din fabric
ă
.................................
56
Informa
ţ
ii privind
reglement
ă
rile
în vigoare
58
Informa
ţ
ii de mediu
61
Licen
ţ
a software
62
Index
63
Copyright ©2010. Toate drepturile rezervate.
PBNB
Sample
This manual is suitable for devices