Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 9 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 60
Grunnleggende prinsipper for datamaskiner -
9
Dra glidebryteren opp eller ned for å justere volumet.
Klikk på det lille høyttaler
-ikonet for å dempe volumet. Klikk på nytt for å fortsette avspillingen.
Klikk på
Mikser
for å få tilgang til avanserte volumkontrollinnstillinger.
Fjernkontroll (tilleggsutstyr)
Opplev all din digitale favorittunderholdning på ett sted med brukervennlig Media Center (se side 21) og fjernkontroll!
Installere fjernkontrollen og den valgfrie mottakeren
Før du starter
Windows Media Center
(se side 21) må du klargjøre
fjernkontrollen.
1.
Hvis datamaskinen ikke har en intern infrarød mottaker, kreves
en USB-mottaker. Hvis en USB-mottaker fulgte med, kobler du
den til en USB-port på datamaskinen.
2.
Sett batteriene i fjernkontrollen. Kontroller at batteriene er satt
inn riktig vei.
Fjernkontrollfunksjoner
1.
Avspillings- og innspillingskontroller (Spill inn, Spill av, Stopp,
Spol tilbake, Hurtig forover, Hurtig bakover, Hopp tilbake,
Pause, Hopp forover).
2.
Strøm AV/PÅ eller Hurtigfortsettelse
3.
Tilbake
4.
Mer informasjon
5.
Retningstaster (opp, ned, venstre, høyre) og OK
6.
Start (Windows-tast)
7.
Volumkontroller (volum opp/ned)
8.
Lyd av
9.
Åpne Spill inn TV
10. Åpne guide
11. Program/Kanal opp/ned
12. DVD-meny
13. Åpne Live TV
14. Talltaster, Fjern og Enter
15. Tekst-TV-valg (rød, grønn, gul. blå)*
16. Tekst-TV (bytt til tekst-TV mens du er i TV-modus)*
* valgfritt - ikke tilgjengelig i alle regioner
8
2
5
15
14
7
3
4
11
6
16
9
10
13
12
1
Sample
This manual is suitable for devices