Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 8 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 60
8 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Berøringsprogrammer
Datamaskinen kan ha berøringsspesifikke programmer installert. Disse tilbyr enkle grensesnitt med større knapper og
kontroller som er tilpasset berøring og skyving av elementer på tvers av skjermen. Se den elektroniske hjelpen for disse
programmene hvis du vil ha mer informasjon.
Virtuelt tastatur
Et virtuelt tastatur er tilgjengelig for tekstinntasting mens du bruker en berøringsskjerm. Hvis du vil åpne det virtuelle
tastaturet, klikker du på skjermen og klikker på kategorien
Inntastingspanel
som vises på venstre kant av skjermen. Når du
åpner det virtuelle tastaturet, vil det vises over alle åpne vinduer. Du kan flytte det til en praktisk plassering på skjermen.
Du kan tilpasse innstillingene for det virtuelle tastaturet ved å velge
Start > Kontrollpanel > Innstillinger for
tablet PC
og velge
Gå til innstillinger for inntastingspanel
i kategorien
Annet
.
Kalibrere skjermbildet
Du kan bli nødt til å kalibrere skjermen på nytt hvis den ikke reagerer skikkelig på en
berøring. Du gjør dette ved å velge
Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd >
Innstillinger for tablet PC
. Velg
Kalibrer...
. i kategorien
Skjerm
. Følg instruksjonene
for å kalibrere skjermen.
Andre alternativer
Det finnes flere konfigurasjonsalternativer under
Start > Kontrollpanel
under
Innstillinger for tablet PC
og
Penn og berøring
.
Merk:
Visse berøringsskjermer har et tynt lag luft mellom glasslagene og den
klebende berøringsfilmen. Av og til kan det vises en serie av konsentriske figurer,
såkalt Newton-ringer, på grunn av gjenspeilingen av lys mellom to overflater med
forskjellige temperaturer og trykk. Dette er normalt, og ringene vil forsvinne etter
noen få minutters bruk.
Rengjøre berøringsskjermen
Berøringsskjermer er skjøre, og ingen rengjøringsprodukter bør brukes til å rengjøre overflaten. Følg rådene som er gitt under
Rengjøre datamaskinen
på side 4.
Volumkontroller
I tillegg til volumkontrollene på datamaskinen på tastaturet, eller høyttalerne (avhengig av utstyret) kan du også justere
volumet og balansen på høyttalerne fra Windows.
Justere volumet
Hvis du vil justere volumet, klikker du ganske enkelt på
Høyttaler
-ikonet
i
varslingsområdet
ved siden
av klokken.
Sample
This manual is suitable for devices