Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 7 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 60
Grunnleggende prinsipper for datamaskiner -
7
Pekeplate
Pekeplaten styrer pilen på skjermen: denne pilen kalles pekeren eller markøren. Når du drar fingeren over den
berøringsfølsomme platen, følger pekeren denne bevegelsen.
Klikk én av knappene på toppen av pekeplaten, så kan du velge eller
aktivere den kommandoen markøren peker på. Pass på at du er lett på
hånden når du berører pekeplaten.
1.
Venstreklikk for å velge elementet under pekeren.
Dobbeltklikk for å starte programmet markøren peker på, eller for å
merke et helt ord når du skriver tekst.
2.
Høyreklikk for å hente opp en hurtigmeny.
3.
To raske små dunk på overflaten av en pekeplate utfører samme
handling som et dobbeltklikk.
Valgfrie berøringsplatefunksjoner
Hvis
datamaskinen
støtter
bevegelsesmønstre,
kan
berøringsplaten
gjenkjenne
visse
bevegelsesmønstre over overflaten. Dette gjør det mulig å kontrollere programmer med noen få enkle
bevegelser. Se
Packard Bell InfoCentre
hvis du vil ha mer informasjon.
Datamaskinen kan ha en
berøringsplatelås
.
Berøringsplatelåsen
slår berøringsplaten av eller på for å unngå
uønsket markørbevegelse når du bruker tastaturet. Dette er mest nyttig hvis du har koblet en mus til
datamaskinen.
På visse datamaskiner kan du skyve fingerne opp og ned på høyre side av berøringsplaten for å bla gjennom et dokument.
Merk:
Forbedre bevegelsen og synligheten til pekeren! Klikk på
Start
>
Kontrollpanel
>
Maskinvare og lyd
>
Mus
>
Pekeralternativer
.
Berøringsskjerm (valgfritt)
Visse datamaskiner har en berøringsskjerm som godtar enkle kommandoer fra skjermen, i stedet for å fylle
opp skrivebordet med tastatur eller mus. Avhengig av typen og formatet på berøringsskjermen kan du
enten bruke fingeren eller en penn (eller begge deler) til å velge elementer på skjermen.
’Klikke på’ skjermen
I stedet for å klikke med en mus, eller trykke på en tast, kan du '
tappe
' (klikke) lett på skjermen med en finger, eventuelt en
penn. Skjermen bør reagere øyeblikkelig på kontakten.
Forsiktig
:
Bruk bare en finger eller den medfølgende pennen. Annen bruk kan skade skjermen.
Hvis du vil ’høyreklikke’ på en berøringsskjerm, tapper du du på og holder skjermen inntil en animert ring vises, før du løfter
fingeren (eller pennen) fra skjermen. Hvis du vil dra innhold, berører du skjermen over innholdet og skyver fingeren over
skjermen. Innholdet vil følge bevegelsene dine.
Flere bevegelser
Hvis datamaskinen støtter flere bevegelser, kan skjermen gjenkjenne visse bevegelsesmønstre på tvers av overflaten. Dette
gir deg mulighet til å styre programmer med bare noen få enkle bevegelser. Du kan for eksempel bla gjennom en
lysbildefremvisning, klemme inn eller ut for å zoome eller foreta en sirkelformet krøll for å rulle gjennom et dokument.
Forskjellige typer og formater på berøringsskjermen kan støtte forskjellige bevegelser. Se
Packard Bell InfoCentre
hvis du vil
ha mer informasjon.
3
1
2
Sample
This manual is suitable for devices