Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 6 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 60
6 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
B
LI
KJENT
MED
DATAMASKINEN
Kontrollenheter (Tastatur/Berøringsplate)
Tastatur
Tastaturet brukes til å taste inn tekst eller kommandoer. Tastfunksjonene avhenger av hvilket program du bruker. Tastaturet
som vises i denne håndboken er bare et eksempel. Utformingen av ditt eget tastatur kan være litt annerledes. For en full
beskrivelse av tastaturet ditt, se
InfoCentre
.
1.
Tall: Brukes til å skrive inn tall eller spesielle tegn. Trykk [
Skift
] samtidig med den aktuelle tasten for å skrive tegnet øverst
på tasten og trykk [
Ctrl
] + [
Alt
] for tegn til høyre på tasten.
2.
Backspace: Brukes til å gå tilbake én tegnposisjon og slette det siste tastetrykket.
3.
Del: Sletter eventuelle merkede elementer eller tegnet til høyre for markøren under redigering av tekst.
4.
Valgfritt numerisk tastatur: Fungerer som et andre sett av tall- eller markørtaster. Trykk på
Numlock
-tasten for å bytte
mellom de to funksjonene.
Merk:
Hvis du vil optimalisere plass og vekt, bør du bruke kompakte tastaturer som ikke har
numerisk tastatur. Hvis dette er tilfellet, kan du bruke det integrerte tastaturet ved å aktivere
Num
Lock
og bruke tastene med ekstra talltegn (tastene til høyre midt på tastaturet). Trykk på
Num
Lock
igjen for å returnere tastene til normalfunksjon.
5.
Piltaster: Flytter markøren opp, ned, mot venstre og mot høyre.
6.
Enter: Brukes til å aktivere en datamaskinkommando, legge inn et nytt avsnitt i en tekst eller godta et alternativ du har
valgt.
7.
Mellomromstasten: Brukes til å lage et mellomrom i teksten.
8.
Shift: Brukes samtidig med en bokstavtast for å skrive store bokstaver.
9.
Esc: Avbryter de fleste gjeldende oppgaver.
10. Fn: Bruk samtidig med bestemte taster (for eksempel F1 til F12) for å aktivere valgfrie spesialfunksjoner (vises med
symboler).
Merk:
Visse tastaturer har en tast for sosiale nettverk som åpner programmet Sosiale nettverk (se avsnittet
Sosiale nettverk (valgfritt) på side 22). Hvis dette programmet ikke er installert, vil tasten starte
direktemeldingsprogrammet du bruker.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
Sample
This manual is suitable for devices