Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 58 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 60
58 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
S
T I K K O R D
A
Antenne
.....................................................................................
14
Autoplay (Automatisk avspilling)
...............................................
22
Avinstallere maskinvare
.............................................................
10
Avslutt
........................................................................................
15
B
Batterier
...............................................................................
12, 56
Batterilevetid
.....................................................................
12
Bytte batterier
...................................................................
12
Kassere batterier
..........................................................
12, 56
Berøringsplate
..............................................................................
6
Berøringsskjerm
...........................................................................
7
Bios
............................................................................................
40
Brannmur
...................................................................................
32
D
Datamaskinens omgivelser
..........................................................
4
Diagnose og reparasjon
..............................................................
38
Diskdefragmentering
.................................................................
28
Diskopprydding
..........................................................................
28
Dokumentasjon
Packard Bell InfoCentre
................................................
10, 20
Packard Bells Web-område
................................................
27
DSL
.......................................................................................
23, 46
DVI-port
.....................................................................................
13
E
Eksterne maskinvareenheter
......................................................
48
Elektronisk programguide
..........................................................
21
Enhetsbehandling
......................................................................
42
Epilepsiadvarsel
...........................................................................
5
E-post
.........................................................................................
46
eSATA
.........................................................................................
13
ExpressCard
................................................................................
13
F
Feilkontroll
.................................................................................
28
Feilsøking
........................................................................
28, 38, 50
5 tilfeller øverst på listen
...................................................
38
Internett
............................................................................
45
Lyd
.....................................................................................
44
Skjerm
...............................................................................
44
Skriver
...............................................................................
47
Tastatur og mus
.................................................................
43
Firewall
......................................................................................
35
FireWire
......................................................................................
13
Fjerne maskinvare
.......................................................................
10
Fjerne programvare
....................................................................
29
Fjernkontroll
.................................................................................
9
Mottaker
............................................................................
14
Flyttbare medieenheter
..............................................................
10
For helsens skyld
...........................................................................
5
G
Garanti
....................................................................................
3, 16
Gjenoppretting
Systemgjenoppretting
.......................................................
30
Gjenopprettingspunkter
.............................................................
31
Google Desktop
...........................................................................
26
H
Harddisk (HDD)
Administrasjon
...................................................................
29
Ledig plass
..........................................................................
28
HDMI
...........................................................................................
13
Helpdesk (kundestøtte)
..................................................
28, 38, 50
Høyttalere
.....................................................................................
8
Hvilemodus
.................................................................................
39
I
IEEE 1394
....................................................................................
13
InfoCentre
.........................................................................
6, 12, 24
Informasjon om bestemmelser
.............................................
54, 56
Infrarød mottaker
...................................................................
9, 14
Interferens
............................................................................
44, 54
Intern maskinvare
.......................................................................
40
Internet Explorer
.........................................................................
26
Internet Service Provider (ISP)
....................................................
23
Internett
Brannmur
...........................................................................
32
Firewall
..............................................................................
35
Tilkobling
...........................................................................
23
K
Kabelmodem
..............................................................................
46
Kabler
.....................................................................................
4, 54
Keyboard
virtual
...................................................................................
8
Kodek
..........................................................................................
22
Kontakter
....................................................................................
12
Kontrollenheter
Mus
....................................................................................
43
Pekeplate
...........................................................................
43
Sample
This manual is suitable for devices