Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 57 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 60
Programvarelisens -
57
P
R O G R A M V A R E L I S E N S
Merk:
De fleste brukerprogrammene er allerede installert på Packard Bell-maskinen. De er klare til bruk eller til å konfigureres. Enkelte
programmer krever imidlertid en CD eller DVD for å kunne kjøres. Du finner disse platene i emballasjen sammen med datamaskinen.
Lisensavtale for Packard Bell (CD- og/eller DVD-ROM-produkter) Denne kopien av originalen utgjør ditt lisensbevis. Den bør behandles som en verdifull
eiendel.
Viktig!
Les dette nøye før du installerer programvaren.
Følgende Lisensavtale gjelder for deg. Dette er en juridisk bindende avtale mellom deg (som enkeltperson eller juridisk enhet) og Packard Bell. Ved å
installere programvaren godtar du å være forpliktet av betingelsene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar betingelsene i avtalen, må du snarest
returnere hele datamaskinsystemet, den/de uåpnede programvarepakken(e) og de medfølgende betingelsesdokumentene (inklusive skriftlig
materiale eller annen/andre beholder(e)) på det stedet der du mottok dem, for å oppnå full refusjon.
P
ROGRAMVARELISENS
FOR
P
ACKARD
B
ELL
1. Lisensbevilling
Denne lisensavtalen med Packard Bell ("Lisensen") gir deg tillatelse til å bruke én kopi av den spesifiserte versjonen av den PROGRAMVAREN fra Packard
Bell som er spesifisert ovenfor (som kan omfatte minst én CD- eller DVD-plate) på en hvilken som helst enkeltstående datamaskin, på betingelse av at
PROGRAMVAREN bare er i bruk på én enkelt datamaskin til enhver tid. Hvis du har flere lisenser for PROGRAMVAREN, kan du til enhver tid ha like mange
kopier i bruk som du har lisenser. PROGRAMVAREN er "i bruk" når den er lastet inn i det midlertidige minnet (dvs. RAM) eller installert i det faste minnet
(for eksempel harddisk, CD- og/eller DVD eller annet lagringsmedium på denne datamaskinen), med det unntak at en kopi installert på en
nettverkserver for det ene formål å distribueres til andre datamaskiner ikke er "i bruk". Hvis det forventede antall brukere av PROGRAMVAREN vil
overskride antallet gyldige lisenser, må du sørge for å ha en rimelig mekanisme eller prosess på plass for å sikre at antallet personer som bruker
PROGRAMVAREN samtidig ikke overskrider antallet lisenser. Hvis PROGRAMVAREN er fast installert på harddisken eller lagringsmediet på en
datamaskin (som ikke er en nettverkserver) og én person bruker denne datamaskinen mer enn 80 % av den tiden den er i bruk, kan denne personen
også bruke PROGRAMVAREN på en bærbar eller en hjemmedatamaskin.
2. Opphavsrett
PROGRAMVAREN eies av Packard Bell eller deres leverandører og er beskyttet av lover om opphavsrett i USA og av internasjonale handelsavtaler. Du
må derfor behandle PROGRAMVAREN som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet materiale (f. eks. en bok eller et musikkopptak), bortsett fra at du
kan overføre CD- eller DVD-platedelen av PROGRAMVAREN, hvis dette er aktuelt, til én enkelt harddisk med den betingelsen at du beholder originalen
utelukkende til sikkerhetskopierings- eller arkiveringsformål. Du har ikke lov til å kopiere CD- og/eller DVD-platedelen av PROGRAMVAREN og heller
ikke det skriftlige materialet som følger med PROGRAMVAREN.
3. Andre begrensninger
Du har ikke lov til å leie ut eller lease PROGRAMVAREN, men du har anledning til å overføre PROGRAMVAREN og det medfølgende skriftlige materialet
på permanent basis under forutsetning av at du ikke beholder noen kopier og at mottakeren godtar betingelsene i denne avtalen. Du har ikke lov til å
ta fra hverandre programkoden, dekompilere eller demontere PROGRAMVAREN. Enhver overføring av PROGRAMVAREN må inkludere den nyeste
oppdateringen og alle tidligere versjoner.
L
ISENSINFORMASJON
OM
T
REDJEPARTSPROGRAMVARE
E
LLER
G
RATIS
P
ROGRAMVARE
Programvare som er forhndslastet, innebygd eller p annen mte distribuert sammen med produktene fra Packard Bell, inneholder gratisprogrammer
eller tredjepartsprogrammer (Gratis programvare), som er lisensiert under vilkrene i GNU General Public License (GPL). Gratis programvare er merket
p den mten. Kopiering, distribusjon og/eller endring av gratis programvare m utfres i henhold til GPL.
Gratis programvare distribueres med et hp om at den skal vre nyttig, MEN den distribueres uten garanti, til og med uten den underforsttte garantien
for SALGBARHET eller EGNETHET TIL ET SPESIELT FORML. Bestemmelsene i GNU General Public License skal alltid gjelde. Du kan g direkte til http://
www.gnu.org
for
laste ned en kopi av GPL, eller du kan skrive til Free Software Foundation, Inc. og be om
f tilsendt en kopi. Adressen til Free Software
Foundation, Inc er: 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA, 02111-1307, USA.
I en periode p tre (3) r, som starter fra du mottar denne programvaren, kan du f tilsendt en fullstendig kopi av kildekoden for gratisvaren i henhold til
GPL-vilkrene uten omkostninger, bortsett fra kostnaden for media, leveranse og behandling, hvis du sender oss en skriftlig anmodning.
Kontakt oss hvis du har flere sprsml. Vr postadresse er Acer Inc., 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan.
Sample
This manual is suitable for devices