Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 53 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 60
Kundestøtte -
53
Forsiktig
: Hvis du fortsetter denne prosessen, slettes alle filer på harddisken.
2.
Trykk
F12
under oppstart for å åpne oppstartsmenyen. På oppstartsmenyen kan du velge hvilken enhet du vil starte fra,
for eksempel harddisken eller en optisk stasjon.
3.
Bruk piltastene til å velge
CDROM/DVD
, og trykk deretter
Enter
. Windows installerer fra gjenopprettingsplaten du har
satt inn.
4.
Sett inn den andre gjenopprettingsplaten når du blir bedt om det, og følg deretter anvisningene på skjermen for å fullføre
gjenopprettingen.
Sample
This manual is suitable for devices