Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 52 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 60
52 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
4.
Klikk
Ja
. Systemet ditt gjennopprettes ved hjelp av gjenopprettingspunktet du har angitt. Denne prosessen kan ta flere
minutter, og det kan hende at datamaskinen din startes på nytt.
Tilbakestille systemet til fabrikkinnstillingene
Hvis det oppstår problemer på datamaskinen, som ikke kan gjenopprettes på andre måter, kan det hende at du må installere
alt på nytt for å returnere systemet til fabrikkinnstillingene. Du kan installere på nytt ved hjelp av harddisken eller
gjenopprettingsplantene du har laget.
Forsiktig
: Under denne komplette gjenopprettingen slettes alt på harddisken, og deretter installeres
Windows og all programvare og alle drivere på nytt som var forhåndsinstallert på systemet. Hvis du får
tilgang til viktige filer på harddisken, bør du sikkerhetskopiere dem nå.
Hvis du fortsatt kan kjøre Windows, se "
Gjenopprette fra Windows
" nedenfor.
Hvis du ikke kan kjøre Windows, og den opprinnelige harddisken fortsatt fungerer, se "
Gjenopprette fra harddisken under
oppstart
" på side 52.
Hvis du ikke kan kjøre Windows, og den opprinnelige harddisken er totalt omformatert, eller du har installert en
erstatningsharddisk, se "
Gjenopprette fra gjenoppettingsplatene
" på side 52.
Gjenopprette fra Windows
Slik installerer du på nytt Windows og all forhåndsinstallert programvare og alle drivere:
1.
Klikk
Start
>
Alle programmer
> Packard Bell
og deretter
Packard Bell Recovery Management
.
Packard Bell
Recovery Management
åpnes.
2.
Klikk kategorien
Restore
(Gjenopprett), og klikk deretter
Restore system to factory default
(Tilbakestill systemet til
fabrikkinnstillingene). Dialogboksen
Confirm Restoration
(Bekreft gjenoppretting) åpnes.
3.
Klikk
Ja
, og klikk deretter
Start
. En dialogboks viser informasjon om harddisken som operativsystemet gjenopprettes til.
Forsiktig
: Hvis du fortsetter denne prosessen, slettes alle filer på harddisken.
4.
Klikk
OK
. Gjenopprettingsprosessen begynner med å starte datamaskinen på nytt, og fortsetter deretter med å kopiere
filer til harddisken. Denne prosessen kan ta en stund, men et skjermbilde for Packard Bell Recovery Management viser
fremdriften.
Når gjenopprettingen er fullført, blir du bedt om å starte datamaskinen på nytt.
5.
Klikk
OK
. Datamaskinen starter på nytt.
6.
Følg anvisningene på skjermen for førstegangs systemkonfigurering.
Gjenopprette fra harddisken under oppstart
Slik installerer du på nytt Windows og all forhåndsinstallert programvare og alle drivere:
1.
Slå på datamaskinen, og trykk deretter
Alt-F10
under oppstarten.
Packard Bell Recovery Management
åpnes.
2.
Klikk
Restore system to factory default
(Tilbakestill systemet til fabrikkinnstillingene).
Forsiktig
: Hvis du fortsetter denne prosessen, slettes alle filer på harddisken.
3.
Klikk
Neste
for å fortsette. Det opprinnelige, fabrikkinstallerte innholdet på harddisken gjenopprettes. Dette vil ta flere
minutter.
Gjenopprette fra gjenoppettingsplatene
Slik installerer du på nytt Windows og all forhåndsinstallert programvare og alle drivere:
1.
Slå på datamaskinen, sett den første systemgjenopprettingsplaten inn i den optiske stasjonen, og start deretter
datamaskinen på nytt.
Sample
This manual is suitable for devices