Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 51 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 60
Kundestøtte -
51
3.
Klikk
Contents
(Innhold). En liste over programvare og enhetsdrivere åpnes.
4.
Klikk
installa
sjonsikonet for elementet du vil installere, og følg deretter anvisningene på skjermen for å fullføre
installasjonen. Gjenta dette trinnet for hvert element du vil installere på nytt.
Tilbakestille systemet til en tidligere tilstand
Microsoft System Restore (Microsoft Systemgjenoppretting) tar informasjonskopier av systeminnstillingene dine med jevne
mellomrom og lagrer dem som gjenopprettingspunkter. I de fleste tilfeller der programvareproblemer er vanskelige å løse,
kan du returnere til ett av disse gjenopprettingspunktene for å få systemet i gang igjen.
Windows lager automatisk et nytt gjenopprettingspunkt hver dag, og hver gang du installerer programvare eller
enhetsdrivere.
Hjelp:
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Microsoft System Restore (Microsoft Systemgjenoppretting),
klikker du
Start
og deretter
Hjelp og støtte
. Skriv inn windows system restore (windows systemgjenoppretting) i
søkeboksen, og trykk deretter
Enter
.
Slik returnerer du til et gjenopprettingspunkt:
1.
Klikk
Start
>
Kontrollpanel
> Action Center
, og klikk deretter
Recovery
.
2.
Klikk på
Åpne systemgjenoppretting
og deretter på
Neste
.
3.
Klikk ønsket gjenopprettingspunkt, klikk
Neste
og deretter
Fullfør
. En bekreftelsesmeldingsboks vises.
Sample
This manual is suitable for devices