Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 50 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 60
50 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
G
JENOPPRETTE
SYSTEMET
Hvis du ikke klarte å løse problemet med feilløsningstrinnene (side 38), kan du kjøre
Packard Bell
Recovery Management
. Dette
tilbakestiller datamaskinen til den samme tilstanden som den var i da du kjøpte den, og gir deg samtidig anledning til å
beholde alle innstillinger og personlige data slik at du kan hente dem inn igjen senere.
Slik gjenoppretter du systemet
1.
Lag gjenopprettingsplater så snart du kan.
Du kan bruke disse platene senere til å gjenopprette systemet etter betydelige maskinevare- og programvareproblemer.
Du finner instruksjoner under "
Lage gjenopprettingsplater
" på side 18.
2.
Utfør mindre opprettinger.
Hvis bare én eller to programvare- eller maskinvareenheter har sluttet å virke slik de skal, kan det hende at problemet kan
løses ved å installere programvaren eller enhetsdriverne på nytt. Du finner informasjon om hvordan du gjenoppretter
programvare og drivere som er forhåndsinstallert på fabrikken, under "
Gjenopprette forhåndsinstallert programvare og
forhåndsinstallerte drivere
" på side 50. Du finner instruksjoner for hvordan du kan installere programvare og drivere på nytt
som ikke er forhåndsinstallert, i dokumentasjonen eller på webområdet for teknisk støtte for det aktuelle produktet.
3.
Tilbakestill til en tidligere systemtilstand.
Hvis det ikke hjelper å installere programvare eller drivere på nytt, kan det hende at problemet kan løses ved å tilbakestille
systemet til en tidligere tilstand da alt fungerte slik det skulle. Du finner instruksjoner under "
Tilbakestille systemet til en
tidligere tilstand
" på side 51.
4.
Tilbakestill systemet til fabrikkinnstillingene.
Hvis ingen ting annet løser problemet, og du vil tilbakestille systemet til fabrikkinnstillingene, kan du se "
Tilbakestille
systemet til fabrikkinnstillingene
" på side 52.
Gjenopprette forhåndsinstallert programvare og drivere
Som et feilsøkingstrinn kan det hende at du må installere programvaren og enhetsdriverne på nytt som var forhåndsinstallert
på datamaskinen fra fabrikken. Du kan gjenopprette ved hjelp av harddisken eller gjenopprettingsplantene du har laget.
Ny programvare – Hvis du trenger å gjenopprette programvare som ikke var forhåndsinstallert på datamaskinen, må du
følge instruksjonene for installasjon av den aktuelle programvaren.
Nye enhetsdrivere – Hvis du trenger å gjenopprette enhetsdrivere som ikke var forhåndsinstallert på datamaskinen, må du
følge instruksjonene for installasjon som fulgte med den aktuelle enheten.
Slik gjenoppretter du forhåndsinstallert programvare og drivere:
1.
Klikk
Start
> Alle programmer >
Packard Bell
og deretter
Packard Bell Recovery Management
.
Packard Bell
Recovery Management
åpnes.
- ELLER -
Hvis du skal gjenopprette fra gjenopprettingsplaten for drivere og programmer, setter du den inn i stasjonen og går deretter
til trinn 3 etter at hovedmenyen for
Packard Bells programgjenoppretting
åpnes.
2.
Klikk kategorien
Restore
(Gjenopprett), og klikk deretter
Reinstall applications/drivers
(Installer programmer/drivere
på nytt). Hovedmenyen for
Packard Bells programgjenoppretting
åpnes.
K
UNDESTØTT
E
Sample
This manual is suitable for devices