Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 5 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 60
Grunnleggende prinsipper for datamaskiner -
5
Vedlikeholde datamaskinen
Ikke forsøk å vedlikeholde datamaskinen selv, ettersom åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning
eller andre farer. Alt servicearbeid skal utføres av kvalifisert servicepersonell.
Koble datamaskinen fra stikkontakten, og overlat service til kvalifisert servicepersonell under følgende forhold:
Strømkabelen eller pluggen er skadet eller slitt
Væske er sølt inn i produktet
Produktet har blitt utsatt for regn eller vann
Produktet har blitt mistet, eller kassen er ødelagt
Produktet fremviser tydelig endret ytelse, som angir behov for service
Produktet fungerer ikke normalt selv om driftsinstruksjonene overholdes
Merk:
Juster bare kontroller som dekkes av driftsinstruksjonene, ettersom feilaktig justering av andre kontroller kan føre
til skader og ofte vil kreve omfattende arbeid av en kvalifisert teknikker for å gjenopprette produktet til normale forhold.
For helsens skyld
Datamaskinen og tilbehøret kan inneholde små deler. Hold dem utenfor rekkevidde av små barn.
Hvis du arbeider eller spiller i flere timer av gangen, må du passe på å ta pauser med jevne mellomrom. Se vekk fra
dataskjermen av og til. Ikke bruk datamaskinen hvis du er trett.
Plasser datamaskinen slik at du får en naturlig og avslappet arbeidsstilling. Legg de tingene du bruker ofte innen god
rekkevidde.
Plasser datamaskinen rett foran deg, for økt trygghet og komfort. Pass på at tastaturet og pekeplaten er i en behagelig
høyde. Skjermen bør ha en avstand på cirka 45-70 cm (18-30 tommer) fra øynene dine.
Hvis du vil beskytte hørselen ved bruk av høyttalere eller hodetelefoner, øker du volumet gradvis inntil du kan høre klart
og tydelig. Ikke øk volumnivået etter at ørene har tilpasset seg. Ikke hør på musikk med høyt volum i lengre tidsperioder.
Ikke øk volumet for å blokkere støyomgivelser. Reduser volumet hvis du ikke kan høre folk snakke i nærheten av deg.
Datamaskinens underside, strømadapter og luften fra ventilasjonsåpningene kan bli varme under bruk. Unngå
langvarig kroppskontakt, og legg ikke datamaskinen i fanget ditt mens den er i drift.
Maskinens ventilasjonsåpninger må aldri blokkeres eller dekkes til. Ikke plasser datamaskinen på en myk
overflate (f.eks. på et teppe, en stol eller seng) som kan blokkere ventilasjonsåpningene.
Ikke skyv gjenstander av noe slag inn gjennom åpninger i kabinettet. De kan berøre farlige spenningspunkter eller
kortslutte deler med brann eller elektrisk støt som følge.
Noen lidelser i hendene, håndleddene, armene, nakken, skuldrene, bena og ryggen kan være knyttet til eller bli forverret
av visse gjentatte handlinger. For å redusere faren for å utvikle disse lidelsene, bør du alltid ha rette håndledd og la
hendene og håndleddene flyte over tastaturet når du skriver. Hvis du opplever perioder med smerter, prikking,
nummenhet eller annet ubehag, må du kontakte lege.
Vi råder foreldrene til å følge med på barnas bruk av dataspill. Hvis du eller barnet ditt opplever noen av følgende
symptomer: Svimmelhet, synsforstyrrelser, øye- eller muskeltrekninger, bevisstløshet, desorientering, ukontrollerte
bevegelser eller krampeanfall, må dere avslutte UMIDDELBART og konsultere en lege. Dette kan skje selv om personen
ikke tidligere har hatt symptomer på epilepsi.
Sample
This manual is suitable for devices