Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 49 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 60
Kundestøtte -
49
For hver enhet finnes det installasjonsspesifikasjoner, så det er bare å sjekke dokumentasjonen som følger med enhetene
for å se hvordan du skal installere dem. Husk å slå av datamaskinen og enheten før du kobler noen av kablene til eller fra.
Merk:
Hvis du har problemer med å installere den nye maskinvaren, bør du først sjekke håndboken som følger med den.
Har du fremdeles problemer, ta kontakt med produsenten eller forhandleren eller besøk Web-området deres for å få råd og
hjelp.
Tilbakestille maskinvarekonfigurasjonen
Hvis du får problemer med de originale maskinvaredriverne, kan du vurdere å gjenopprette maskinvarekonfigurasjonen til
nøyaktig samme tilstand som da datamaskinen forlot fabrikken. Se
Gjenopprette systemet
på side 50 hvis du vil ha flere
detaljer.
Sample
This manual is suitable for devices