Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 48 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 60
48 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Programvare
Før du kjøper nye programmer, bør du kontrollere at de kan kjøres på datamaskinen din. Alle
programmer har systemkrav, f.eks. hvor mye tilgjengelig minne eller plass på harddisk som er
nødvendig for at programmet skal kunne kjøres. Disse kravene står vanligvis på programpakken, eller
på webområdet for programmet.
1.
Kontroller spesifikasjonene for datamaskinen
Systeminformasjon
Klikk
Start
>
Alle
programmer
>
Tilbehør
>
System
Tools
(Systemverktøy) > Systeminformasjon
. Velg et element og klikk
+
for å få se flere
alternativer.
Merk:
Hvis du vil ha en rask gjennomgang av datamaskinens spesifikasjoner, kan du lese
modellbeskrivelsen på datamaskinens innpakning.
2.
Installere et program
Når du installerer et nytt program, må du først lese anvisningene som følger med, siden installasjonsanvisningene kan
variere fra produkt til produkt.
a.
Før du installerer et nytt program, må du først lukke alle andre programmer.
b.
Sett inn CDen eller DVDen. De fleste CDer og DVDer starter automatisk og viser en installasjonsskjerm. Hvis platen ikke
starter automatisk:
c.
Høyreklikk på platens ikon og velg
Utforsk
. Dobbeltklikk ikonet
Setup
(eller
Install
) og følg anvisningene på
skjermen.
3.
Avinstallere et program
a.
Klikk på
Start
> Kontrollpanel
>
Programmer
>
Programmer og funksjoner
.
b.
Velg programmet du vil avinstallere.
c.
Klikk
Avinstaller/Endre
for
å
starte
programmets
avinstalleringsprosess.
Maskinvare
Forsiktig:
Packard Bell anbefaler deg på det sterkeste å aldri endre systemets maskinvarekonfigurasjon.
Gjør du noe galt her, kan du skade notebook-maskinen og blir ikke dekket av noen garanti. Du bør kun
åpne notebook-maskinen hvis du er en erfaren bruker eller når en kvalifisert tekniker fra Packard Bell
ber deg om det.
Før du kjøper en ny maskinvareenhet bør du kontrollere at den kan brukes på datamaskinen din.
1.
Kontroller spesifikasjonene for datamaskinen (se
Kontroller spesifikasjonene for datamaskinen
på side 48).
2.
Interne maskinvarekomponenter
Du må åpne datamaskinen for å kunne installere en intern maskinvarekomponent. For at resultatet skal bli godt, bør en slik
installasjon utføres av en autorisert serviceleverandør. For informasjon om oppgradering av systemets Random Access
Memory (RAM) eller hovedprosessor (CPU), se
InfoCentre
.
3.
Eksterne maskinvareenheter
Det er ikke noen komplisert oppgave å installere en ny maskinvareenhet som f.eks. en skriver, skanner, styrespak osv.
Sample
This manual is suitable for devices