Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 47 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 60
Kundestøtte -
47
Prøv igjen senere eller sjekk med Internett-leverandøren om tjenesten er tilgjengelig.
3.
Det kan skape problemer å bruker flere Internett-leverandører eller e-postkontoer.
Sjekk at du har valgt riktig Internett-leverandør for den kontoen du prøver å bruke.
4.
Innstillingene for Internett-kontoen din kan ha blitt endret.
a.
Koble deg fra Internett: Lukk
Windows Mail
og alle andre programmer.
b.
Kontroller tilkoblingsopplysningene (brukernavn, passord, telefonnummer til server, e-postadresse, osv.) og
gjenopprett Internett-innstillingene ved å følge fremgangsmåten du har fått av Internett-leverandøren.
5.
Du har sendt en melding, men får en feilmelding som svar.
a.
Kontroller at mottakerens e-postadresse er stavet riktig.
b.
Sjekk med mottakeren at e-postadressen fremdeles er gyldig.
Skriver
En skriver fulgte kanskje med da du kjøpte datamaskinen, eller du kan ha kjøpt en senere. Sørg for å
følge installeringsinstruksjonene som fulgte med skriveren.
Skriveren fungerer ikke.
Retningslinjene nedenfor dekker de vanligste problemene som kan oppstå med skrivere. Du finner nærmere opplysninger i
håndboken for skriveren din. Trenger du mer hjelp, bør du kontakte produsenten av skriveren.
Legge til programvare og maskinvare
Hvis du får et problem med et nytt program eller en ny maskinvare, sjekk dokumentasjonen som følger med og også
produsentens Web-område. For support, ring produsentens hjelpetelefon. Packard Bell kan ikke holdes ansvarlige for
eventuell skade forårsaket ved at det legges til maskin- eller programvare.
Problem/feil
Løsning
Skriveren er AV
Slå skriveren PÅ
Skriveren er frakoblet
(offline)
Trykk på online-knappen på skriveren
Skriveren er tom for papir
Fyll papir i skriveren
Det er papirkrasj i
skriveren
Se brukerhåndboken for skriveren for å finne informasjon om hvordan du løser papirstopp.
Skriveren har generert en
feilmelding
Se håndboken for skriveren for å finne informasjon om hvordan du skal tolke feilmeldinger.
Skriveren er ikke riktig
tilkoblet.
Kontroller at kablene er koblet til skriveren og datamaskinen på en sikker måte.
Bruk en jordet stikkontakt for vekselstrøm (eller overspenningsvern). Husk å slå av
datamaskinen og skriveren før du kobler noen av kablene til eller fra.
Skriveren får ikke strøm
Koble strømkabelen fra skriveren til en annen stikkontakt.
Start datamaskinen og skriveren igjen og prøv å skrive ut for å finne ut om det var en feil ved
den forrige stikkontakten.
Skriverkabelen er skadet
Hvis du har en annen skriverkabel, kan du prøve med den for å fastslå om det er feil på
skriverkabelen.
Skriveren er ikke riktig
installert under Windows.
Prøv å ominstallere skriveren. Se håndboken for skriveren for å finne informasjon om
hvordan du installerer skriveren under Windows.
Sample
This manual is suitable for devices