Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 46 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 60
46 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Hvis datamaskinen din har en nettverksport, må du forsikre deg om at modemkabelen er koblet til modemporten
og ikke
til nettverksporten.
2.
Telefonlinjen kan allerede være i bruk.
Frigjør telefonlinjen før du prøver å koble deg til med modemet. Du kan ikke telefonere og koble deg til Internett samtidig
hvis telefonen og modemet bruker samme telefonlinje.
3.
Det er ingen summetone
a.
Koble fra modemet og plugg inn en telefon for å sjekke at telefonlinjen er i orden. Hvis du hører en normal
summetone i telefonen, kan det være noe galt med modemet eller kabelen.
b.
Kontroller at oppringningstypen er riktig innstilt for landet ditt. Klikk på
Start
> Kontrollpanel
. Endre
alternativet
Vis etter:
til
Store ikoner
, og velg deretter
Telefon og modem
. Foreta eventuelle endringer i forhold
til telefonkonfigurasjonen, og klikk på
OK
for å fullføre.
4.
Modemet brukes av et annet program (feilmeldingen "COM-port i bruk").
Et telefon- eller telefaksprogram kan være startet. Disse bruker modemet og gjør det utilgjengelig for andre programmer.
a.
Lukk alle programmer som kan bruke modemet (for eksempel telefon- eller telefaksprogrammer).
b.
Start datamaskinen på nytt. Dette tilbakestiller alle tilkoblinger.
Du bruker DSL- eller kabeltilkobling.
1.
DSL-forbindelsen din er ikke blitt aktivert.
Din ISP må kanskje kontakte din lokale telefonoperatør for å aktivere DSL-tilgang på linjen. Avhengig av den valgte
tilbyderen kan dette ta noen uker. Hvis du vil forhøre deg om forbindelsen, må du kontakte ISPen.
2.
DSL-modemet plukker ikke opp linjen.
a.
Sjekk alle kabeltilkoblinger (f. eks. kontakter, støpsler, filtre).
b.
Koble fra modemet og plugg inn en telefon for å sjekke at telefonlinjen er i orden. Hvis du hører en normal
summetone i telefonen, kan det være noe galt med modemet eller kabelen.
3.
Modemet er defekt.
Sjekk statuslampene på modemet og les produsentens dokumentasjon. Hvis problemet vedvarer og forbindelsen har
fungert tidligere, kontakt Internett-leverandøren.
Du får en feilmelding når du surfer på Internett
1.
Du er ikke tilkoblet.
a.
Se på nedre, høyre side av systemstatusfeltet.
b.
Hvis du ikke ser forbindelseslinjene , høyreklikker du på
oppgavelinjen
nederst på skjermen og velger
Egenskaper
.
Klikk på
Tilpass
-knappen under
Varslingsområde
.
Plasser et merke i boksen foran
Vis alltid alle ikoner og varslinger på oppgavelinjen
, og velg
OK
.
c.
Nettverk-tilkoblingsikonet angir om du har en pålitelig nettverkstilkobling (enten trådløst eller via en kabel).
d.
Klikk på ikonet, og velg
Åpne nettverks- og delingssenter
for å vise mer informasjon.
2.
Det kan ikke opprettes en forbindelse med den eksterne serveren.
Prøv igjen senere eller sjekk med Internett-leverandøren om tjenesten er tilgjengelig.
3.
En melding kommer opp på skjermen og sier at siden inneholder feil (f. eks. "siden inneholder javascript-feil").
Bare klikk
OK
for å lukke meldingsvinduet.
Du kan ikke sende eller motta e-post
1.
Du er ikke tilkoblet.
Hvis du vil sende og motta e-postmeldinger, må du være koblet til Internett. Se etter ikonet for nettverkstilkobling i
nederste høyre del av
varslingsområdet
. Se "
Du får en feilmelding når du surfer på Internett
" på side 46.
2.
Din eller mottakerens Internett-leverandør har tekniske problemer.
Sample
This manual is suitable for devices