Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 44 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 60
44 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Skjerm
Skjermbildet er ikke sentrert, eller "bølger"
1.
Jeg ser tynne linjer som ruller nedover skjermen, flimrende bilder og utydelige visninger.
a.
Interferens fra andre elektriske apparater eller magnetkilder kan føre til uregelmessige
bilder på skjermen din.
b.
Slå av datamaskinen og start den opp på nytt. Dette skal automatisk justere
skjermvisningen.
Merk:
Omfanget av interferensen, støyen eller forvrengningen er avhengig av hvor nær skjermen er plassert i forhold til
støykilder som TVer, mobiltelefoner, andre skjermer, kjøleskap, store stereohøyttalere, strømadaptere, halogenlamper
med innebygd strømforsyning eller motordrevne apparater. Feil ved enheter som avgir fluorescerende lys eller nærhet til
høyspentledninger kan også forårsake forstyrrelser i bildet. Plasser datamaskinen så langt unna slike kilder som mulig.
Lyd
Ved oppstart avgir datamaskinen en kontinuerlig pipelyd
1.
En tast kan ha satt seg fast på tastaturet, eller en knapp kan ha satt seg fast på pekeplaten:
a.
Slå datamaskinen AV.
b.
Trykk på alle tastene på tastaturet for å forsikre deg om at ingen av dem sitter fast.
c.
Dunk lett på knappene på pekeplaten for å forsikre deg om at ingen av dem sitter fast.
d.
Slå datamaskinen PÅ igjen.
Det er ikke lyd på datamaskinen
1.
Høyttalerlyden kan være stilt inn for lavt.
Juster volumkontrollene (enten på høyttalerne, tastaturet (med en
Fn
-tastekombinasjon) eller på datamaskinen).
2.
Lydvolumkontrollen i Windows må justeres.
a.
Klikk høyttalerikonet på høyre side av systemstatusfeltet for å få frem volumkontrollinjen.
b.
Hvis du ikke ser dette ikonet, gå til
Kontrollpanel
for å vise det.
c.
Hvis dette ikonet har "forsvunnet", klikk pilen i systemstatusfeltet og klikk deretter ikonet for å vise det (for
at systemstatusfeltet ikke skal bli for fullt, skjules de ikonene som ikke er brukt på en stund).
3.
Innstillingene for datamaskinens volumkontroll må justeres.
a.
Klikk på høyttalerikonet i
varslingsområdet
.
b.
Klikk og hold
glidebryteren for å justere volumnivået.
c.
Sørg for at
Demp
-alternativet IKKE er aktivt.
d.
Hvis nødvendig, klikker du på
Høyttalere
for å endre typen lydutdata
(hvis du for eksempel bruker digital lyd via en HDMI-kabel).
e.
Hvis du vil vise flere volumkontroller, klikker du på enhets- eller
programbildet.
4.
Maskinvaren for lyd fungerer ikke ordentlig.
a.
Sjekk at lydkortet er riktig konfigurert. Klikk på
Start
> Kontrollpanel
>
Maskinvare og lyd
>
Lyd
.
I kategorien
Avspilling
velger du en lydenhet og klikker på
Egenskaper
for å endre innstillingene for den.
5.
Datamaskinen spiller ikke av lyd-CDer.
a.
Kontroller at datamaskinens lydinnstillinger er riktig justert (se trinnene ovenfor).
b.
Kontroller at platens etikettside er vendt opp i stasjonen og at platen ligger flatt i plateskuffen.
c.
Vent til stasjonens indikatorlampe slutter å blinke (opptattsignal) før du prøver å starte CD-spillerprogrammet.
d.
Kontroller at CD-overflaten er ren og fri for riper.
Sample
This manual is suitable for devices