Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 43 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 60
Kundestøtte -
43
1.
Trykk på tastene
Ctrl
+
Alt
+
Del
samtidig, eller høyreklikk på en tom plass på oppgavelinjen og velg
Oppgavebehandling
.
2.
Velg programmet som svikter fra listen og klikk
Avslutt oppgave
.
Skjer dette bare med ett program?
Hvis du ser at ett spesielt program ikke virker som det skal, prøv å avinstallere det og installere det på nytt.
Klikker du på
Start
> Kontrollpanel
>
Programmer
>
Programmer og funksjoner
.
Finnes det oppdateringer tilgjengelig for programmet/programmene som oppfører seg rart?
Hvis du ikke ser noen forbedring etter å ha installert programmet på nytt, sjekk i programleverandørens Web-område om
det finnes oppdateringer. Hvis programmet opprinnelig ble levert med datamaskinen din, kan du også sjekke Packard Bells
Support Web-område på www.packardbell.no for nedlastinger.
Er datamaskinen din oppdatert?
Ondsinnede programmer som virus og spionvare kan smitte datamaskinen din og føre til at programmene ikke virker som
de skal For å løse dette problemet og unngå det i fremtiden, må du passe på å kjøre antivirus- og
antispionvareprogrammene med jevne mellomrom og skaffe deg de siste oppdateringene av dem. Du kan lese mer om
hvordan du holder datamaskinen din oppdatert i kapittelet "
Oppdateringer
" på side 31.
Hvis datamaskinen ikke kan vise skrivebordet i Windows:
Start datamaskinen på nytt, trykk på tasten
[Alt-F10]
ved oppstart når du får se Packard Bell-logoen, for å starte
gjenopprettingsprogrammet.
Diverse feilløsning
Tastatur og
pekeplate
Tastaturet mitt virker ikke
1.
Det numeriske tastaturet er deaktivert (bare på modeller med numerisk tastatur).
Når tasten [Num Lock] er aktivert, kan den numeriske tastegruppen brukes til å skrive inn tall, på samme måte
som med tastene på en kalkulator. Når [NumLock]-tasten ikke er aktivert, fungerer tastgruppen enten som et
ekstra sett med markørtaster (på tastaturer i full størrelse), eller går tilbake til å være vanlige bokstavtaster
(på enkelte kompakte tastaturer).
Pekeplaten fungerer ikke
1.
Datamaskinen kan ha en
berøringsplatelås
.
Berøringsplatelåsen
slår berøringsplaten av eller på for å unngå
uønsket markørbevegelse når du bruker tastaturet. Kontroller at denne funksjonen ikke er aktiv.
2.
Egenskapene for kontrolleren er kanskje ikke riktig innstilt.
Hvis det er vanskelig å bevege markøren, hvis den er for rask eller for langsom, eller
hvis dobbeltklikking ikke alltid fungerer, bør du prøve å justere egenskapene for
kontrolleren.
a.
Klikk på
Start
> Kontrollpanel
>
Maskinvare og lyd
>
Mus
.
b.
Klikk på de ulike kategoriene for å få tilgang til egenskapene og endre måten
pekeplaten oppfører seg.
c.
Klikk
Bruk
for å bekrefte innstillingene og så
OK
for å lukke vinduet.
Sample
This manual is suitable for devices