Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 42 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 60
42 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
med antivirus- og antispionvareprogrammene. For å ha full effektivitet, må disse programmene være oppdatert. Les
kapittelet "
Sikkerhet
" (side 32) for å få vite mer om hvordan du holder datamaskinen trygg.
Oppdater systemfilene med Windows Update
Windows Update er en katalog med elementer som drivere, sikkerhetsreparasjoner, kritiske oppdateringer, de nyeste
hjelpefilene og Internett-produkter. Disse kan du laste ned for å sikre at datamaskinen din fungerer jevnt og godt og er fullt
oppdatert.
1.
Klikk på
Start
> Alle programmer > Windows Update
.
2.
Velg
Søk etter oppdateringer
og
Ja
når ledeteksten ber deg installere eventuell nødvendig programvare eller
nødvendige enhetsdrivere.
Har du installert ny maskinvare?
Når du installerer en ny maskinvareenhet, oppdager Windows vanligvis enheten automatisk og kopierer de nødvendige
filene (driverne) til systemet, for å få den til å fungere. Denne prosessen endrer systemfilene og kan noen ganger generere
konflikter i Windows.
Enhetsbehandling
1.
Åpne
Device Manager (Enhetsbehandling)
(Start
> Kontrollpanel
>
System og sikkerhet
>
Enhetsbehandling)
. Her kan du se statusen for
maskinvareenhetene dine.
2.
Hvis du ser et "
!
" eller "
?
" (utropstegn eller spørsmålstegn) foran et enhetsnavn,
kan det hjelpe å gå tilbake til en tidligere versjon av denne driveren.
1.
Høyreklikk enheten og velg
Egenskaper
.
2.
Klikk kategorien
Driver
og velg
Rull driver tilbake
.
Gå tilbake til forrige gjenopprettingspunkt med
Systemgjenoppretting.
Systemgjenoppretting
overvåker endringer som gjøres på maskinen og lager automatisk gjenopprettingspunkter det kan
finne igjen en annen gang, om nødvendig. Programmet kan oppheve skadelige endringer i datamaskinen og gjenopprette
innstillingene og ytelsen, og samtidig ta vare på dine personlige datafiler (for eksempel dokumenter, nettleserhistorikk,
tegninger, favoritter eller e-post). Se side 41 for mer informasjon.
Hvis datamaskinen ikke kan vise skrivebordet i Windows:
Start datamaskinen på nytt, trykk på tasten
[Alt-F10]
ved oppstart når du får se Packard Bell-logoen, for å starte
gjenopprettingsprogrammet.
Skjermen viser programmer, men de krasjer eller
oppfører seg
merkelig
Når programmene dine kjører på en merkelig måte, er det høyst sannsynlig
operativsystemet som ikke fungerer som det skal. Sjekk også anbefalingene for
forrige tilfelle (side 41) hvis trinnene nedenfor ikke løser problemet.
Lukk programmer ved å bruke Windows Task Manager
(Oppgavebehandling)
Hvis du ikke får lukket programmene ved å klikke krysset i øvre høyre hjørne av
skjermen, prøv å bruke
Oppgavebehandling
.
Sample
This manual is suitable for devices