Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 41 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 60
Kundestøtte -
41
Skjermen "fryser" når Windows-logoen kommer
frem
Under oppstartsprosessen kjører Windows et antall kontroller. Hvis programmet
oppdager
feilinnstillinger,
skadede
eller
manglende
programvare-
eller
maskinvarekomponenter, vil systemet antagelig henge seg opp. Dette kan du prøve
å fikse ved å starte opp maskinen på en av følgende måter.
Start datamaskinen i sikker modus for å bruke grunnleggende
filer og drivere.
1.
Slå datamaskinen på.
2.
Når Packard Bell-logoen vises, om nødvendig, trykk [
F8
] for å få tilgang til de avanserte oppstartsalternativene.
3.
Bruk piltastene til å merke alternativet
Sikkermodus
, og trykk så på [
Enter
].
Start med den Siste fungerende konfigurasjon.
Dette alternativet gjenoppretter de systeminnstillingene du hadde forrige gang datamaskinen startet som den skulle.
Dette kan føre til at datamaskinen mister data som du la inn forrige gang du brukte den.
1.
Slå datamaskinen på.
2.
Når Packard Bell-logoen vises, trykk [
F8
] på tastaturet i noen sekunder. Om nødvendig, trykk [
F8
] for å få tilgang til de
avanserte oppstartsalternativene.
3.
Bruk piltastene til å merke "
Siste fungerende konfigurasjon
" og trykk [
Enter
].
Avinstaller programvare.
Hvis datamaskinen ikke fungerer som den skal etter at du har installert nye programmer, prøv å avinstallere dem.
Klikker du på
Start
> Kontrollpanel
>
Programmer
>
Programmer og funksjoner
.
Gå tilbake til forrige gjenopprettingspunkt med Windows systemgjenoppretting (se side 30).
Koble fra eller fjern ekstra utstyrsenheter.
Les avsnittene
Fjerne ekstra eksterne enheter
,
Ta ut batteriet
og
Fjerne ekstra intern maskinvare
på side 39.
Bruk Packard Bell Troubleshooter på webområdet for Packard Bell Support.
Vår elektroniske Troubleshooter (feilsøkingsprogram) (http://troubleshooter.packardbell.com) er et brukervennlig verktøy
som gir rask tilgang til feilsøkingsløsninger. Svar på noen få spørsmål, og vår smarte motor hjelper deg med riktig løsning.
Windows-skrivebordet kommer frem på skjermen, men
operativsystemet er ikke
stabilt
Selv når datamaskinen starter som den skal, kan du ikke komme videre og bruke
programmene riktig. Still deg selv følgende spørsmål og prøv å finne løsningen på
problemet med de foreslåtte svarene.
Har du installert nye programmer?
Når du installerer ny programvare, kan det oppstå en konflikt med den
eksisterende programvaren. Hvis datamaskinen ikke fungerer som den skal etter
at du har installert nye programmer, prøv å avinstallere dem.
Klikker du på
Start
> Kontrollpanel
>
Programmer
>
Programmer og funksjoner
.
Har du lagt merke til underlig oppførsel i Internett-leser eller e-postprogram?
De fleste problemer som oppstår i Internett-programmer, og potensielt i hele operativsystemet ditt, skyldes ondsinnet
programvare som blir spredt mens du er tilkoblet. Du sjekker om datamaskinen din er blitt smittet ved å kjøre en kontroll
Sample
This manual is suitable for devices