Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 40 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 60
40 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
Ta ut batteriet
1.
Fjern batteriet. Vanligvis trenger du bare åpne det nederst på basen og trekke det ut.
2.
La vekselstrømadapteren stå innplugget både i datamaskinen og stikkontakten.
3.
Prøv å slå på maskinen og vent i minst 15 minutter.
4.
Sjekk om strømadapteren blir varm.
Fjerne ekstra intern maskinvare
Intern maskinvare kan være elementer som ekstra minne, et nettverkskort, osv.
1.
Fjern alle ekstra interne enheter du har installert. Merk deg at hvis det er en tredjepart som har installert en enhet, råder vi
deg til å la dem fjerne denne enheten.
2.
Prøv å starte datamaskinen på nytt og kontroller om den virker som den skal.
Sjekk InfoCentre for å få vite mer om datamaskinen. Glem ikke å laste ned InfoCentre -oppdateringer.
Forsiktig:
Du bør kun åpne notebook-maskinen hvis du er en erfaren bruker, eller hvis en kvalifisert
tekniker fra Packard Bell ber deg om det.
Skjermen "fryser" når Packard Bell-logoen
kommer frem
Når datamaskinen starter, utfører den først en test av alle systemkrav. Når
datamaskinen fungerer som den skal, avgir den en kort pipelyd og starter opp. Hvis
testen feiler, kan imidlertid datamaskinen "fryse" når Packard Bell-logoen kommer
frem.
Start datamaskinen på nytt
Trykk på
TAB
- eller
ESC
-tasten under oppstart for å vise enkelte detaljer.
Still inn BIOS på standardinnstillingene.
Trykk [Del] eller [F2] når du starter maskinen, for å gå inn i BIOS. BIOS kontrollerer maskinvaren på datamaskinen. Du skal
kun gå inn i BIOS hvis du er en avansert bruker, eller hvis en kvalifisert tekniker ber deg gjøre det.
1.
Velg
Exit (Avslutt)
i toppmenyen ved bruk av piltastene eller musen (hvis du har en).
2.
Velg
Default Values (Standardverdier)
i menyen og trykk [
Enter
]. Trykk [
OK
] som bekreftelse.
3.
Velg
Save Changes and Exit (Lagre endringer og avslutt)
og trykk [
Enter
]. Trykk [
OK
] som bekreftelse.
4.
Datamaskinen vil automatisk starte på nytt.
Prøv å starte datamaskinen med en annen oppstartsenhet.
Trykk [
F12
] når du starter datamaskinen, for å gå inn i oppstartsmenyen (denne funksjonen er ikke nødvendigvis
tilgjengelig på alle datamaskiner). Hvis den første oppstartsenheten din er HDD (harddisk), endre den til CD eller DVD med
piltastene og trykk [
Enter
] for å avslutte.
Koble fra eller fjern ekstra utstyrsenheter.
Les avsnittene
Fjerne ekstra eksterne enheter
,
Ta ut batteriet
og
Fjerne ekstra intern maskinvare
på side 39.
Bruk Packard Bell Troubleshooter på webområdet for Packard Bell Support.
Vår elektroniske Troubleshooter (feilsøkingsprogram) (http://troubleshooter.packardbell.com) er et brukervennlig verktøy
som gir rask tilgang til feilsøkingsløsninger. Svar på noen få spørsmål, og vår smarte motor hjelper deg med riktig løsning.
Sample
This manual is suitable for devices