Packard Bell EN BG48 user manual download (Page 4 of 60)

Pages:60
Description:Generic User Guide
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 60
4 -
Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok
G
R U N N L E G G E N D E
P R I N S I P P E R
F O R
D A T A M A S K I N E R
S
IKKERHET
OG
KOMFORT
Sikkerhetsforanstaltninger
Følg retningslinjene nedenfor, slik at du kan bruke datamaskinen på en bekvem måte og unngå problemer med helsen.
Datamaskinens omgivelser
Forsikre deg om at datamaskinen:
Brukes på en stabil overflate, et stativ eller bord. Et fall kan skade datamaskinen alvorlig.
Brukes ikke på en overflate som vibrerer, og heller ikke under sport, trening eller andre aktiviteter i et dynamisk miljø.
Vibrasjon eller bevegelse kan løsne fester, skade interne komponenter og til og med forårsake batterilekkasje.
Er beskyttet mot direkte sol og varmekilder.
Er beskyttet mot magnetiske felter eller apparater som genererer statisk elektrisitet.
Er plassert i minst 30 centimeters (en fot) avstand fra en mobiltelefon.
Ikke er plassert i støvete eller fuktige omgivelser.
Brukes ikke nær vann. Søl aldri væske av noe slag i datamaskinen.
Ikke er satt på et teppe eller en annen overflate som kan ha en elektrisk utladning.
Kabler
Pass på at:
Kablene ikke er for stramme og at ingen kan tråkke på dem eller snuble i dem.
Andre utstyrsenheter ikke knuser kablene.
Strømkabelen blir koblet til datamaskinen før du kobler strømkabelen til stikkontakten.
Strømkabelen må plugges ut av stikkontakten før du kobler strømkabelen fra datamaskinen.
Trepinners strømledninger er koblet til en jordet stikkontakt.
Stikkontakten er lett tilgjengelig og så nær datamaskinen som mulig (overbelast den ikke med for mange adaptere).
Hvis datamaskinen bruker en ekstern nettstrømadapter:
Ikke dekk til eller sett noe oppå vekselstrømadapteren. La adapteren kjøle seg helt ned under bruk for å holde den fri for
gjenstander.
Du må ikke bruke andre vekselstrømadaptere enn den som følger med datamaskinen. Selv om andre adaptere kan se
liknende ut, kan de skade datamaskinen. Hvis en erstatning er påkrevd, bruker du bare deler som er sertifisert for bruk
sammen med datamaskinen.
Rengjøre datamaskinen
Trekk alltid støpselet på maskinen ut av stikkontakten før rengjøringen.
Bruk ikke rensevæsker eller spraybokser, men en fuktig klut isteden.
Sprut aldri et rensemiddel direkte på skjermen.
Hvis du søler væske på notebook-maskinen, slå den av øyeblikkelig, trekk ut kontakten på vekselstrømadapteren, ta ut
batteriet og forsikre deg om at maskinen er helt tørr før du slår den på igjen. Vent om nødvendig til neste dag.
Merk:
Hvis datamaskinen har spor for minnekort eller tilleggsenheter, kan det stå ’juksekort’ av plast i kortsporene.
Juksekort beskytter ubrukte spor mot støv, metallobjekter eller andre partikler. Ta vare på juksekortene for å bruke dem
når du ikke har virksomme kort i sporene.
Sample
This manual is suitable for devices